NOWA INICJATYWA NA RZECZ ZDROWIA I DOBROSTANU ZWIERZĄT

Warszawa 12.03.2024

W Brukseli odbyło się spotkanie inaugurujące inicjatywę Europejskiego Partnerstwa na rzecz Zdrowia i Dobrostanu Zwierząt. W jej ramach odbyła się dyskusja panelowa „Stakeholders on stage”, w której Copa-Cogeca reprezentował Adam Drosio ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. – Podstawowym i fundamentalnym warunkiem dalszego podnoszenia dobrostanu zwierząt jest opłacalność produkcji zwierzęcej. Bez osiągania dochodów z produkcji rolnicy nie będą w stanie inwestować w dobrostan zwierząt, bo skąd mieliby dokładać – pytał retorycznie na posiedzeniu Adam Drosio.

Wyrównać standardy oraz inwestować w profilaktykę

Zdaniem polskiego eksperta niezbędne jest także wdrożenie aktualnie obowiązujących przepisów dobrostanowych oraz bioasekuracji na tym samym poziomie, we wszystkich krajach członkowskich. Ten sam poziom standardów będzie gwarantować ten sam poziom konkurencyjności na rynku. Konieczne jest także wdrożenie miękkich narzędzi, które pozwolą w bardziej efektywny sposób zarządzać produkcją zwierzęca. To automatycznie spowoduje wzrost poziomu dobrostanu. – Potrzebny jest dostęp do szybkich, tanich i prostych metod monitorowania zdrowia u zwierząt gospodarskich tak, aby zapobiegać chorobom a nie je leczyć. Tylko zdrowe zwierzęta w gospodarstwach są zwierzętami dochodowymi. Zwierzęta chore są deficytowe. Nie dość, że nie przynoszą żadnych dochodów właścicielowi to jeszcze podwyższają koszty hodowli. Diagnostyka jest kluczem do prewencji i utrzymania zdrowia zwierząt – kontynuował Adam Drosio.

Zapewnić równe warunki konkurencji

Podczas dyskusji podkreślono, że obowiązkiem Unii Europejskiej jest zapewnienie unijnym hodowcom równych warunków konkurencji w stosunku do importowanych towarów. – Nie może być tak, że rolnicy w UE mają wyśrubowane standardy dobrostanu zwierząt, co wpływa bezpośrednio na koszty produkcji, a kraje spoza UE nie muszą ich przestrzegać a mogą sprzedawać do UE swoje produkty. Te produkty są wytworzone przy diametralnie innych kosztach i zaburzają konkurencyjność na niekorzyść unijnych rolników. Eksporterów powinny obowiązywać te same zasady – podsumował Adam Drosio.

Zadanie (informacja prasowa) sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.