MERCOSUR? NIE!

Warszawa 16.02.2021

Copa – Cogeca wraz ze współpracującymi z nią europejskimi organizacjami reprezentującymi producentów buraków cukrowych (CIBE) oraz producentów drobiu ( AVEC) postanowiły przeprowadzić kampanię medialną, której celem jest zwrócenie uwagi na zagrożenia związane ze wznowieniem dyskusji na temat ratyfikacji umowy handlowej między UE a krajami Mercosur.

W opublikowanych w mediach społecznościowych filmikach trzy organizacje  podkreślają, że popierają politykę handlową Komisji Europejskiej, ale podobnie jak Parlament Europejski, nie mogą się zgodzić na rozwiązania zawarte w umowie z czerwca 2019 r. z krajami Mercosur.  – W pełni rozumiemy obawy jakie związane są wprowadzeniem w życie umowy o wolnym handlu z krajami Ameryki Południowej. Zdaniem Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych  stanowi to bardzo poważne zagrożenie dla opłacalności produkcji rolnej w Europie – mówi Marian Sikora przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Copa-Cogeca w swoim komunikacie prasowym zwraca uwagę, że część dotycząca handlu żywnością jest niewyważona, zwłaszcza w odniesieniu do sektorów wrażliwych. W przypadku branży mięsa wołowego doprowadzi ona do wzmocnienia pozycji przetargowej dużych podmiotów z krajów Mercosur kosztem europejskich hodowców bydła.

Po drugie, europejscy rolnicy obawiają się trudnych do zmierzenia skumulowanych skutków wszystkich umów handlowych tych już podpisanych i tych, które zostaną zawarte w przyszłości. Ostatni, kluczowy argument wskazuje, że umowa ta powiększy lukę między rolnikami z UE i krajów trzecich ze względu na podwójne standardy produkcji. – Szczególnie martwi fakt, że Komisja Europejska mocna naciska na wprowadzenie w nowej Wspólnej Polityce Rolnej wielu wymogów klimatyczno-środowiskowych, które nie będą obowiązywał producentów żywności kupowanej w krajach trzecich. W efekcie takie umowy o wolnym handlu mogą doprowadzić do spadku produkcji rolnej w Europie oraz zastąpieniu jej importem – mówi Marian Sikora przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Przykłady sektorów buraka cukrowego i wołowiny są znamienne. W ramach tej umowy, Europa będzie sprowadzać cukier i etanol, które nie przestrzegają naszych norm produkcji. Zdaniem CIBE w Brazylii stosuje się 27 herbicydów i insektycydów zakazanych w UE.

W związku z tym, bardzo ważne jest przeprowadzenie normalnej procedury kontroli, by uniknąć wszelkich luk prawnych. Parlament Europejski oraz parlamenty krajowe muszą móc się wypowiedzieć, a głos obywateli, konsumentów i rolników musi zostać wzięty pod uwagę.

Filmiki dotyczące stanowiska Copa-Cogeca, CIBE oraz AVEC dostępne są tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=azsZSmMISoY&feature=youtu.be

Zadanie (informacja prasowa) sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.