Spotkania grupy ekspertów Copa-Cogeca w sprawie rynku wieprzowiny

Warszawa 15.02.2021

Rynek trzody chlewnej w Unii Europejskiej cały czas boryka się z reperkusjami związanymi z epidemią koronawirusa (zakaz sprzedaży do Chin, zamknięte rzeźnie) Na opłacalność produkcji negatywny wpływ mają wysokie ceny pasz, które zanotowały kilkudziesięcioprocentowe wzrosty. Dramatyczna sytuacja panuje w Rumunii z powodu afrykańskiego pomoru świń. Z kolei Brytyjczycy boleśnie odczuli skutki opuszczenia Unii Europejskiej. Nadzieję daję postępująca stabilizacji sytuacji w Niemczech.

W piątek 5 lutego 2021 r. odbyło się trzygodzinne spotkanie grupy ekspertów Copa Cogeca sekcji trzoda chlewna. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Portugalii, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Belgii, Holandii, Danii, Szwecji, Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy, Niemiec, Austrii, Włoch, Węgier, Czech, Rumunii, Słowenii, Cypru i Polski.

Na początku spotkania przewodniczący Antonio Tavarez poinformował o przekazaniu Komisji Europejskiej stanowiska ekspertów Copa Cogeca (Hiszpania, Niemcy, Dania, Polska, Francja, Portugalia i Holandia) na temat projektowanych przepisów o dobrostanie zwierząt, tj. kastracji prosiąt, skracania ogonów i wielkości kojców oraz przebywania zwierząt w kojcach pojedynczych.

Następnie informacje na temat sytuacji na rynku trzody chlewnej oraz pasz w poszczególnych krajach członkowskich przekazali uczestnicy spotkania.

Niemcy

Sytuacja na rynku stabilizuje się. Uboje powracają do normy, a dzienny ubój wynosi 120 000 tuczników. Oczekuje się, że problemy z odbiorem przerośniętych zwierząt zakończą się w kwietniu, o ile nie nastąpią zamknięcie zakładów. Cena żywca wynosi 1,19 Euro za kilogram. Obserwuje się znaczy wzrost cen pasz o około 42% r/r. Występują także problemy z dostępem do surowców paszowych. W ciągu ostatniego roku produkcja zmniejszyła się o 4% i wynosi obecnie 58 mln tuczników, przy 1,8 mln macior. Niemiecki ekspert prognozuje, że wzrost cen może nastąpić w kwietniu.

Hiszpania

Wszyscy na świniach zarabiają. Eksport do Chin idzie pełną parą. Import prosiąt z Holandii i Danii jest stabilny. Martwi bardzo słaba sprzedaż szynek dojrzewających. Niepokój budzi gwałtowny rozwój epidemii koronawirusa. Niestety w 2021 r. na pewno nie nastąpi zaszczepienie pracowników ubojni.  Notuje się skokowy wzrost cen pasze o około 45% r/r.

Czechy

Mimo braku samowystarczalności w produkcji, kilka tysięcy tuczników o masie ciała 150 kg czeka na ubój. Rzeźnie nie działają, ogromna liczba pracowników przebywa na kwarantannie.

Kraje bałtyckie

Kraje bałtyckie zgłaszają bardzo duże trudności związane z cenami skupu oraz sytuacją ASF. Notuje się tu najniższe ceny w Europie. Dodatkowo zakłady przywożą bardzo tanie( 0,80 Euro) półtusze z Belgii. Kraje zgłaszają kłopoty z dostępem do surowców, które są bardzo drogie. Cena 0, 87 Euro/ kg.

Słowenia

Ceny skupu wysokie 1,5 Euro/kg. Brak surowca krajowego wpływa na spory import wieprzowiny. Na ubój czeka około 2 tys. przerośniętych świń. Ceny pasz poszybowały o 30 %.

Francja

Ceny są stabilne, uboje odbywają się bez przeszkód, właściciele chlewni nie notują strat.

Dania

Właściciele chlewni w końcu zarabiają. Eksport do Chin stabilny, lecz niski. Ceny skupu stabilne. Ceny warchlaków wzrastają. Trwają wysyłki do Hiszpanii.

Włochy

Chiny wprowadziły zakaz importu włoskiej wieprzowiny. Cena wynosi 1,07 E/kg. Podobnie jak w innych krajach UE ceny pasz poszybowały w górę o 30%.

Szwecja

W 7 fermach trzody chlewnej wykryto zakażenie zwierząt salmonellą. W jednej z nich jest 2500 loch. Tę sytuację wykorzystują zieloni i eko-terroryści. Ekspert zgłasza problemy z materiałem zarodowym, niedostępnym na rynku.

Austria

Kraj wpompował w producentów wieprzowiny 40 mln euro pomocy covidovej. Otrzymali ją tak producenci, jak i rzeźnie. Ubojnie pracują na 40%. W Austrii panuje strach przed ASF z Węgier.

Holandia

Cena prosiąt 25 kg, to 28 Euro za sztukę. Tuczniki kupuje się za 1.21 Euro/kg. W ubojach występuje 1 tydzień opóźnienia w odbiorze. Jeden z zakładów ubojowych otrzymał zakaz sprzedaży do Chiny. Pozostałe zakłady prowadzą eksport. Holendrzy zgłaszają niezwykle wysoki wzrost cen pasz i surowców paszowych, ponad 50% r/r.

Czechy

Brak samowystarczalności. Zakłady ubojowe pracują na 20% możliwości. Wypłacono 14 mln Euro covidowego.  Hodowcy tracą 25 Euro na sprzedawanej świni. Trwa ubój zwierząt powyżej 150 kg.

Rumunia

Tragiczna sytuacja w aspekcie rozwoju ASF. Cały kraj, to strefa co najmniej II z załącznika Komisji Europejskiej. Znajduje się setki zakażonych dzików. W tym roku stwierdzono kolejne 3 ogniska ASF w tym jedno około 2500 loch właściciela duńskiego.

Belgia

W efekcie braku eksportu do Chin ceny spadły do 0,80 E/kg. Hodowcy notują gigantyczne straty i sprzedają przecenioną wieprzowinę do innych krajów EU. Nie wypłacono pomocy covidowej.

Wielka Brytania

Opuszczenie UE spowodowało w styczniu zmniejszenie brytyjskiego eksportu do EU o 75%. Ekspertka z Wielkiej Brytanii jest przerażona sytuacją w handlu na Wyspach. Towary produkowane, np. bekon są niesprzedawane z powodu trudności w dokumentach oraz cłach.

Kolejne spotkanie grupy ekspertów Copa-Cogeca w sprawie rynku wieprzowiny odbędzie się w marcu i będzie poświęcone omówieniu aktualnej sytuacji związanej z legislacyjnymi pomysłami Komisji Europejskiej na temat  dobrostanu świń.

Informacja prasowa opracowana na podstawie opracowania dr Piotra Kołodziejczyka z Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej  „Polsus”.