KOMUNIKAT

Warszawa 10.09.2021

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych z zadowoleniem przyjmuje dotychczasowe efekty wprowadzania rządowego programu „Polski Ład” na polskiej wsi i obszarach wiejskich. Realizacja obietnicy zwiększenia limit zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej, niewątpliwie przyczyni się do poprawy opłacalności produkcji rolniczej, tak mocno nadszarpniętej przez epidemię Covid-19 oraz suszę.

Podobnie oceniamy inicjatywy związane z rozszerzeniem możliwości działania w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego. Wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego to dla wielu rolników widzi w tym możliwość uzyskania dodatkowego dochodu. Wyrażamy nadzieję, że ta forma dodatkowej działalności rolniczej zyska na popularności po ostatnich propozycjach dotyczących m.in. zniesienia limitów żywności sprzedawanej w ramach RHD bezpośrednio konsumentowi finalnemu.

Jednocześnie cały czas z niecierpliwością oczekujemy na przedstawienie zapowiedzianych inicjatyw dotyczących ustawy o gospodarstwach rodzinnych oaz Kodeksu Rolnego. Wyrażamy nadziejże, że znajdą się tam, wielokrotnie przez Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych postulowane, zapisy dotyczące wprowadzenia, na wzór francuski, zasad ochrony sensorycznego dziedzictwo wsi oraz przyznania rolnikom uprawnień emerytalnych bez obowiązku przekazywania gospodarstwa. Na rozważenie zasługuje także sprawa wprowadzenia ubezpieczeń przychodowych gospodarstw rolnych, które powinno być prowadzone przez PZU.

Niezbędne jest uregulowanie z Ministrem Klimatu i Środowiska sprawy depopulacji dzików. FBZPR uważa, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie może samodzielnie odpowiadać za zwalczanie afrykańskiego pomoru świń, ale także kwestię szkód w uprawach polowych wyrządzone przez zwierzynę leśna, jeśli nie ma wpływu na zarządzanie populacją tych zwierząt. Dlatego postulujemy przejęcie Polskiego Związku Łowieckiego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Liczymy, że w najbliższym czasie będzie możliwość przedyskutowania z Panem Ministrem najważniejszych bolączek, które trapią polskie rolnictwo w celu wypracowania skutecznych rozwiązań. Szczególnie tych, które są niezbędne w związku z nowymi wymogami jakie wprowadzi Europejski Zielony Ład.

Marian Sikora

Przewodniczący Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych