GRUPA ROBOCZA „LASY” COPA-COGECA

15.09.2021 Warszawa

07.09.2021 r odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Lasy” Copa-Cogeca poświęcone proponowanej przez Komisję Europejską Strategii rozwoju leśnictwa w UE w kontekście jego roli w realizacji założeń Zielonego Ładu. Polskę podczas spotkania reprezentował ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych Władysław Pędziwiatr Prezes Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych.

Strategia rozwoju leśnictwa w UE obejmuje następujące obszary:

  • ekonomiczno-społeczne funkcje lasów (bazując na bio-ekonomii)
  • działania ekosystemowe
  • wsparcie finansowe
  • taksonometria (monitorowanie).

Komisja Europejska rozważa opracowanie, na wzór WPR Planu Strategicznego dla lasów. Wystąpienie przedstawiciela Komisji Europejskiej było nacechowane ogólnikami. Nie zaprezentowano żadnych, nowych rozwiązań, w porównaniu powszechnie znanymi założeniami Zielonego Ładu (zwiększenie lesistości, zwiększeniu powierzchni lasów chronionych, koncentrowanie się na zwiększeniu bioróżnorodności) co ograniczy możliwości pozyskania drewna oraz bardzo negatywnie wpłynie na gospodarki krajów członkowskich.

Działania KE cechuje  brak wsłuchiwania się w  propozycje zgłaszane przez środowisko prywatnych właścicieli lasów. Konsultacje wydają się być pozorowane,  a ich stan najlepiej obrazują wypowiedzi uczestników spotkania, którzy zwrócili uwagę, na krótkowzroczność planów KE, brak różnicy między starą wersją a obecną strategią oraz brak realnego planu finansowego. Ponadto strategia zawiera wiele ogólnych, życzeniowych zapisów, a konieczne są precyzyjne zapisy.

Uczestnicy spotkania wyrazili rozczarowanie informacjami uzyskanymi podczas spotkania. Szansę, na poprawę sytuacji widzą w działaniach rządów państw członkowskich, najlepiej podjętych na poziomie Rady Europejskiej, gdyż działania DG Agri, DG Envi, DG Clima oraz Komitetu Regionów, będących autorami strategii, stanowią dla organizacji społecznych  barierę nie do pokonania.

Notatka prasowa sporządzona na podstawie sprawozdania autorstwa Władysława Pędziwiatra Prezesa Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych.