IX FORUM RYNKU WOŁOWINY

Warszawa 30.01.2023

W dniu 27 stycznia odbyło się IX Forum Sektora Wołowiny organizowany przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego. W uroczystym otwarciu spotkania wzięli udział m.in. komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski.

Musimy zatrzymać proces likwidacji gospodarstw rolnych. Od 2010 do 2020 r. w UE ubyło ponad 3 mln gospodarstw. Tempo znikania to 800 gospodarstw dziennie  – mówił podczas otwarcia Forum komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, który podkreślił role polskiego Planu Strategicznego w podnoszeniu dobrostanu zwierząt w latach 20232-2027 r. 

Wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski podkreślił, że chów zwierząt to dziedzina polskiego rolnictwa, która ma dać mu stabilizację i zapewnić właściwy byt ekonomiczny gospodarstwom rolnym. – Nasza wołowina jest bardzo dobrym produktem eksportowym. Polskie mięso wołowe ma doskonałe walory smakowe i  jest poszukiwane na wielu rynkach – powiedział wiceminister Kołakowski, mówiąc o roli wołowiny w polskim eksporcie żywności.

Kluczowymi zagadnienia IX Forum Sektora Wołowiny była rola WPR oraz Krajowych Planów Strategicznych dla WPR w transformacji sektora wołowiny w kierunku bardziej zrównoważonym z uwzględnieniem:

  • rola społeczna produkcji bydła,
  • poprawy dobrostanu bydła,
  • redukcji substancji aktywnych w leczeniu zwierząt,
  • redukcji emisji gazów cieplarnianych,
  • zarządzania jakością kulinarną wołowiny.

W czasie debat poruszono m.in. kwestię społecznej roli zwierząt gospodarskich. Uczestnicy zajęli się odkłamywaniem najczęstszych mitów na temat hodowli jakie pojawiają się w ostatnich latach w social mediach i debacie publicznej. Tą część debaty poprowadzą sygnatariusze “Dublin Declaration of Scientists Societal Role of Livestock”. www.dublin-declaration.org

W kolejnej części Forum uczestnicy przeszli do „zajęć praktycznych” i skupili się na próbie sformułowania definicji zrównoważonej produkcji bydła mięsnego. Punktem wyjścia do debaty był tekst propozycji opracowany przez Copa-Cogeca . Ta inicjatywa została podjęta w związku z trwającymi pracami Komisji Europejskiej, która w tym roku ma opublikować definicję zrównoważonej produkcji rolnej.

Kolejnym przedmiotem kolejnych debat była: inicjatywa KE, której celem jest przyjęcie nowych minimalnych warunków dobrostanu zwierząt, sprawy innowacji w rolnictwie i w otoczeniu rolnictwa oraz rola WPR oraz Krajowych Planów Strategicznych dla WPR w transformacji sektora wołowiny w kierunku bardziej zrównoważonym.

Współorganizatorem IX Forum Rynku Wołowiny była Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych.