GRUPA ROBOCZA „ZIEMNIAKI”

Warszawa 31.01.2023

W dniu 23 stycznia 2023r. w siedzibie Copa Cogeca w Brukseli odbyło się kolejne posiedzenie grupy roboczej „Ziemniaki ‘’, na który Polskę reprezentował przedstawiciel Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych ekspert Wiesław Grudzień.

W trakcie spotkania przedstawiciele rolników i organizacji rolniczych poszczególnych krajów UE zrzeszonych w Copa Cogeca dyskutowali nad najważniejszymi problemami z jakimi borykają się rolnicy, producenci ziemniaków w UE. – Zwrócono uwagę na znaczący wzrost kosztów produkcji w zeszłym roku. Jednocześnie ceny zbytu wyprodukowanych ziemniaków nie nadążają za tym wzrostem. W większości  krajów plony ziemniaków w ostatnim sezonie ograniczyła susza, która najbardziej dotknęła kraje na południu Europy – mówił po posiedzeniu Wiesław Grudzień.

Kolejnym istotnym tematem w trakcie obrad była analiza ostatnich aktów prawnych przygotowywanych przez Komisję Europejską w kwestii ograniczeń stosowania konwencjonalnych środków ochrony roślin. Obecni na spotkaniu zgodnie podkreślali, że w aktualnej niepewnej sytuacji politycznej i gospodarczej- wojna na Ukrainie i drastyczny wzrost kosztów produkcji-Unia Europejska powinna bardziej skupić się na rozwijaniu produkcji rolniczej, a nie jej ograniczaniu.  – Tymczasem propozycje Komisji Europejskiej dotyczące znacznego ograniczenia stosowania środków ochrony roślin mogą poważnie zagrozić bezpieczeństwu żywnościowemu w UE. W przypadku producentów ziemniaków pod znakiem zapytania staje się walka z drutowcami w uprawach. Wycofywania kolejnych substancji czynnych w ochronie ziemniaków staje się coraz bardziej uciążliwe – podkreślił ekspert FBZPR.

Ważnym tematem w trakcie obrad było omówienie sytuacji w handlu między UE i Wielką Brytanią. W dyskusji poszukiwano możliwości powrotu do handlu ziemniakami z Wielką Brytanią i podkreślano potrzebę uregulowania tej kwestii.

Podsumowując spotkanie zebrani podkreślali potrzebę wspólnego opracowywania stanowisk w istotnych sprawach dotyczących producentów ziemniaków w całej UE i przedstawiania ich organom unijnym, gdzie przygotowywane są przepisy prawne dotyczące produkcji rolnej.

Zadanie (informacja prasowa) sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.