GRUPA ROBOCZA „KWIATY”

Warszawa 21.01.2021 r.

Podczas kolejnego spotkania grupy roboczej „Kwiaty i Rośliny Ozdobne” Copa-Cogeca omówiono obecną sytuację rynkową w Unii Europejskiej. Polska delegacja zwróciła uwagę, że w listopadzie zeszłego roku w sektorze kwiatowym wprowadzono ograniczenia związane z Covid-19, w tym całkowity zakaz handlu w supermarketach. Spowodowało to znaczny spadek popytu na kwiaty w grudniu 2020 roku. Problemem dla branży kwiatowej są także zamknięte restauracje, hotele i inne placówki będące zwykłymi odbiorcami kwiatów, bo dodatkowo ogranicza to handel. – Nie wiemy kiedy zakończy się lockdown wprowadzony przez rząd w Polsce 28 grudnia. Wpłynęło to na handel w supermarketach i innych punktach sprzedaży i może dodatkowo ograniczyć zainteresowanie kwiatami i roślinami ozdobnymi – mówiła uczestniczka spotkania Anna Osiecka z Polskiego Związku Ogrodniczego.

Ale były też i dobre informacje dotyczące uruchomienia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rządowego programu wsparcia dla producentów chryzantem oraz dla wsparcia dla rolników poszkodowanych przez Covid-19. Do najbardziej poszkodowanych grup rolników zostali zaliczeni producenci kwiatów.- Na szczęście po długim oczekiwaniu, pod koniec grudnia 2020 roku, wsparcie finansowe dla strat spowodowanych przez Covid-19 w branży kwiatowej zostało wypłacone z funduszy europejskich i krajowych. Obecnie monitorujemy rozwój sytuacji – podsumowuje Anna Osiecka z PZO.

Podczas spotkania grupy roboczej „Kwiaty i Rośliny Ozdobne” Copa-Cogeca jego uczestnicy dokonali wyboru nowych władz. Przewodnicząca grupy została Eveline Herben z Holandii, a wiceprzewodniczącymi zostali Aldo Alberto oraz Giovanni Boeri oboje z Włoch. Nowe kierownictwo grupy roboczej za swoje główne priorytety na kolejną kadencję uznało działania zmierzające od utrzymania ciągłości eksportu do Wielkiej Brytanii i utrzymanie otwartych kanałów sprzedaży kwiatów.