POSIEDZENIE RADY DS. ROLNICTWA I OBSZRÓW WIEJSKICH

Warszawa 20.01.2021

Rada ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP omówiła we wtorek projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Jak podkreślał przewodniczący Rady Jan Krzysztof Ardanowski to najważniejszy dokument dotyczący polskiego rolnictwa na najbliższe lata. W spotkaniu wziął udział Marian Sikora przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Jan Krzysztof Ardanowski zaznaczył, że wtorkowe posiedzenie „to nie ani jedyne, ani ostatnie pochylenie się prezydenckiej Rady nad tym dokumentem”. Podkreślił, że po zakończeniu procesu konsultacji, przed wysłaniem Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej do Brukseli prezydencka Rada ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich zajmie się nim ponownie. – Unia Europejska ustaliła, że każdy kraj członkowski ma przedstawić – według pewnych unijnych wytycznych – swój plan rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, który będzie finansowany zarówno w ramach środków Wspólnej Polityki Rolnej, jak również będzie wspierany środkami z innych polityk UE oraz środkami krajowymi – powiedział.

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-27 został przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Obecnie trwają konsultacje społeczne dokumentu.

Na wtorkowym posiedzeniu Rada przedyskutowała czy zawarte w dokumencie cele i zasady ogólne rzeczywiście odzwierciedlają polski potencjał rolny, a także to, jakie działania należy podjąć, żeby te cele zrealizować. – Nie powinno być żadnej organizacji rolniczej, która nie wypowie się na temat tego dokumentu, bo to, co w nim teraz zapiszemy, będzie realizowane z niewielkimi możliwościami korekty, przez kolejne siedem lat – przekonuje Szef Rady Jan Krzysztof Ardanowski.

Po zakończeniu konsultacji społecznych Rada dokona uszczegółowienia swoich propozycji, tak by zapewnić odpowiedni poziom wsparcia unijnego i krajowego dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

Marian Sikora przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych podkreślił po posiedzeniu Rady, że organizacje zrzeszone w FBZPR wezmą czynny udział w wypracowaniu ostatecznej wersji Planu Strategicznego, który będzie podstawową do dalszego rozwoju polskiego rolnictwa. 

Na podstawie informacji prasowej przygotowanej przez Kancelarię Prezydenta RP.

Zdjęcie: Eliza Radzikowska-Białobrzeska /KPRP