GRUPA ROBOCZA „JAJA I DRÓB”

Warszawa 23.10.2023 r.

W październiku odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Jaja i drób” Copa-Cogeca. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia sytuacji rynkowej w poszczególnych krajach.

Sytuacja rynkowa

Polska delegacja zwróciła uwagę, że ceny broilerów na skutek zwiększonej produkcji jesienią oraz importu z Ukrainy zaczynają spadać. Problemem są utrzymujące się wysokie koszty produkcji. Polska w sierpniu 2023 uzyskała status kraju wolnego od ptasiej grypy.  Niestety, ale już w październiku 2023 ten status utraciliśmy. W tym roku w Polsce wybito już ponad 1 milion sztuk drobiu z powodu HPAI.

Grypa ptaków w Europie

Z informacji przedstawionych podczas posiedzenia wynika, że do tej pory w Unii Europejskiej zgłoszono ogniska HPAI w 21 krajach. Do października wykryto 379 ognisk grypy ptaków w gospodarstwach, z czego najwięcej we Francji (148), na Węgrzech (81), w Polsce (61), w Czechach (23) i Niemczech (24). Ogniska HPAI A(H5) wystąpiły także u ptaków domowych (25) i dzikich (482).

Ogniska HPAI zanotowano także u ssaków. Wirus A(H5N1) zidentyfikowany na 26 fermach zwierząt futerkowych w Finlandii (norka, lis rudy i polarny, jenot). Prawdopodobnym źródłem zakażeń był kontakt z mewami.

Od października 2023 we Francji rozpoczęto obowiązkową akcję szczepień kaczek na fermach powyżej 250 sztuk. W tym celu zamówiono partię 80 milionów dawek. Ze szczepień zwolnione są kaczki hodowlane lub hodowle kaczek liczące mniej niż 250 zwierząt. Szczepienia zabronione są w przypadku hodowli kaczek, których produkcja przeznaczona jest na rynek europejski lub eksport.

Handel międzynarodowy

Podczas posiedzenia zwrócono uwagę na rosnący problem importu mięsa drobiowego i jaj z Ukrainy. Z przedstawionych danych wynika, że w okresie od stycznia i sierpnia 2023 z Ukrainy całkowity import mięsa drobiowego do UE wyniósł: 167 988 t, +72% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, +337% w porównaniu z tym samym okresem 2021 roku przed liberalizacją handlu. Z kolei całkowity import jaj do UE wyniósł: 29 451 t, +140% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, +755% w porównaniu z tym samym okresem z 2021 r. sprzed liberalizacji handlu.

Członkowie Copa i Cogeca podkreślili, że w pełni rozumieją znaczenie wspierania ukraińskich kolegów-rolników i nie sprzeciwiają się przyszłej integracji Ukrainy z UE. Jednak biorąc pod uwagę szybki i stały wzrost eksportu, należy wprowadzić próg importowy prowadzący do automatycznego uruchomienia środków ochronnych. Zaproponowano środki ochronne dla dowolnego towaru rolnego, gdy tylko import z Ukrainy mający miejsce w danym kwartale przekroczy średnią kwartalną importu na 2022 r. Wszelkie produkty importowane powyżej średniej kwartalnej powinny automatycznie podlegać tranzytowi wyłącznie poza UE i posiadać dowód przeznaczenia. Takie przepisy zmniejszyłyby obciążenia producentów unijnych w krajach sąsiadujących i zapewniły dotarcie towarów do krajów słabiej rozwiniętych.

Badanie Copa Cogeca na temat chowu klatkowego

Na zlecenia Copa-Cogeca opracowana została ocena skutków wprowadzenia zakazu chowu klatkowego. Wynikało z niej, że takie zmiany będą miały poważny wpływ na bilans handlowy netto 27 krajów UE we wszystkich prognozowanych scenariuszach. W większości przypadków wprowadzenie zakazu spowoduje gwałtowny wzrost importu, szczególnie wieprzowiny, a we wszystkich scenariuszach spadek eksportu wieprzowiny i jaj. Niezależnie od długości okresu przejściowego nowa polityka będzie miała wpływ na wyniki gospodarcze unijnych sektorów hodowlanych, przy czym procentowy spadek produkcji jaj będzie nieco wyższy w Europie Wschodniej niż w Europie Zachodniej. Oczekuje się także, że wprowadzenie zakazu spowoduje nasilenia koncentracji gospodarstw rolnych w związku z możliwością odejścia części drobnych producentów z działalności.