FINAŁ PRAC GRUPY REFLEKSYJNEJ DS. WIEPRZOWINY

Warszawa 01.02.2023

Po cyklu pięciu posiedzeń Europejskiej Grupy Refleksyjnej ds. Wieprzowiny 18 stycznia odbyło się spotkanie podsumowujące działalność grupy, podczas którego nastąpiło oficjalne przekazanie sprawozdania końcowego Komisarzowi Januszowi Wojciechowskiemu. Podczas spotkania Polskę reprezentowała Katarzyna Capecka z Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”-ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Grupa została powołana przez Komisarza Wojciechowskiego na posiedzeniu Rady Rolnictwa Unii Europejskiej 21 lutego 2022 r. w związku z wieloma problemami dotykającymi sektor wieprzowiny, m.in. ograniczeniami związanymi z COVID-19, zahamowaniem eksportu do Chin, rozprzestrzenianiem się ASF, rosnącymi kosztami produkcji i skutkami rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Podczas cyklu 5 spotkań odbyło się ponad 60 prezentacji  przedstawionych przez producentów, przedsiębiorców, przedstawicieli resortów krajów członkowskich UE, Komisji Europejskiej oraz środowisk akademickich. – W trakcie  spotkań omawiano szereg kwestii, w tym również kontrowersyjnych w celu wypracowania zaleceń, które umożliwią zrównoważony rozwój sektora, i jak podkreślał Komisarz Wojciechowski zapewnią jego odporność pod względem społeczno-ekonomicznym, środowiskowym, klimatycznym, zdrowia i dobrostanu zwierząt – przekazała Katarzyna Capecka z Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”.

Zalecenia zawarte w sprawozdaniu końcowym skupiają się na wykorzystaniu środków WPR jako dobrego narzędzia do wspierania hodowli, dążenia do poprawy dobrostanu oraz rozwoju praktyk przyjaznych dla zwierząt.

Komisarz Wojciechowski podziękował wszystkim uczestnikom pracy grupy za zaangażowanie. Zauważył również, że działalność grupy przyniosła pozytywne skutki dla sektora, jeszcze przed zakończeniem jej prac, w postaci poprawy ceny wieprzowiny. Niestety jego zdaniem cały czas utrzymuje się niepokojący trend starzenie się rolników. Codziennie w UE znika 8 gospodarstw, a liczba gospodarstw trzody chlewnej zmniejszyła się w ostatnich latach o 57%.

Komisarz J. Wojciechowski podkreślił, że w 28 Krajowych Planach Strategicznych nowej WPR priorytetem jest poprawa warunków gospodarowania. Praca musi dawać odpowiednie wynagrodzenie i być stabilna. Ale jednocześnie nie można zapominać o oczekiwaniach społecznych związanych z produkcją bezpiecznej żywności oraz kwestiach środowiskowych i przyrodniczych. Nowa Wspólna Polityka Rolna ma przyczynić się do transformacji produkcji w kierunku większego jej zrównoważenia.

Mamy nadzieję, że nowa Wspólna Polityka Rolna będzie nie tylko promować wysokie standardy dobrostanu zwierząt w Unii Europejskiej, ale także egzekwować je wobec towarów importowanych do UE z krajów trzecich – dodała K. Capecka z PZHiPTCh „POLSUS”. Taka uwaga została zgłoszona do protokołu końcowego spotkania.