APEL WYBORCZY

Szanowni rolnicy, członkowie branżowych związków producentów rolnych!

W najbliższą niedzielę w naszym kraju odbędą się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Mimo, że związki rolnicze mają w swoich statutach zapisaną apolityczność to rolnicy mają obowiązek uczestniczenia w życiu politycznym. Szczególnie powinni się interesować sprawami dotyczącymi polityki rolnej i społecznej oraz kwestiami konkurencyjności polskiego rolnictwa.

Prezydent ma duży wpływ na politykę rolną, może zgłaszać propozycje ustawodawcze lub vetować ustawy ograniczające rozwój polskiego rolnictwa. Znamy obietnice wyborcze obecnego Prezydenta Andrzeja Dudy dotyczące rolnictwa. Brak jest jeszcze  konkretnych propozycji od jego konkurenta Rafała Trzaskowskiego. Ale pamiętajmy jak polityka zniszczyła nasz rodzimy przemysł rolno- spożywczy, który teraz z takim trudem próbujemy odbudować, pamiętajmy o sprzedanej ziemi obcemu kapitałowi. Biorąc udział w wyborach określimy się za rozwojem gospodarstw rolnych na kolejne 5 lat. Nie pozwólmy decydować o przyszłości rolnictwa innym. Bądźmy  przy urnach wyborczych i wybierzmy Prezydenta dla siebie, dla rozwoju rolnictwa, godnego życia, szacunku do rolników oraz naszej pracy.

Marian Sikora

Przewodniczący Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych