ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2023 – WYBÓR WYKONAWCY

12 maja 2023

12 maja 2023

Komisja w dniu 12 maja 2023 r., do realizacji kampanii promocyjno – edukacyjnej „Jedz owoce i warzywa – w nich największa moc się skrywa!” – edycja IV, wybrała  Agencję ITBC Communication Sp. z o.o. (Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa).

Na Zapytanie ofertowe nr 4/2023 odpowiedziała 1 agencja.