PODZIĘKOWANIA DLA P. PESSONENA

Przewodniczący Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych Marian Sikora złożył na ręce odchodzącego Sekretarza Generalnego Copa-Cogeca Pekka Pesonena podziękowania za 17 letnią pracę na tej funkcji.

W imieniu swoim, Federacji oraz wszystkich ekspertów FBZPR pracujących w grupach roboczych Copa-Cogeca wyrażam ogromne uznanie dla P. Pessonena za jego zaangażowanie i ciężką prace na rzecz europejskiego rolnictwa. Żałujemy, że dzieje się to teraz kiedy rolnicy z całej Europy protestują i pokazują swoje niezadowolenie z Europejskiego Zielonego Ładu, który podcina opłacalność naszej produkcji. Mamy nadzieję, że protesty polskich i europejskich rolników nie pójdą na marne, a przy wsparciu nowego Sekretarza Generalnego Copa-Cogeca uda nam się doprowadzić do zmiany wielu krzywdzących przepisów – powiedział Marian Sikora.

Na posiedzeniu Prezydium Copa – Cogeca w dniu 30 stycznia Patrick Pagani, koordynator wiodący Copa-Cogeca, został mianowany zastępcą Sekretarza Generalnego, aby nadzorować działalność Sekretariatu i zapewnić ciągłość do czasu nominacji nowego Sekretarza Generalnego, który zostanie wybrany zgodnie ze statutem Copa-Cogeca.