GRUPA ROBOCZA „KWESTIE FITOSANITARNE”

20 października odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Kwestie fitosanitarne” Copa-Cogeca. Z Polski w spotkaniu wziął udział, wydelegowany przez Federację Branżowych Związków Producentów Roślin, dr inż. Tadeusz Solarski wiceprezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

W czasie dyskusji eksperci zwrócili uwagę na problem zwiększającego się ograniczenia stosowania środków ochrony roślin. Niestety nie ma odpowiedzi, co w zamian za wycofywane preparaty, rolnicy powinni stosować. Uczestnicy obrad podkreślali, że funkcjonuje już integracyjny system stosowania środków ochrony roślin, ale potrzeba jest rozszerzenia badań innowacyjnych. Musza być zastosowane parametry metryczne i wskaźnik do mierzenia zagrożeń. Zakłada się, że do 2030 r. ilość środków ochrony roślin zostanie ograniczona o 50% a nawozów mineralnych o 30%. Kolejne decyzje wycofywania substancji aktywnych będą rozpatrywane już w 2021r. a proces legislacyjny odbędzie się w 2022r. Zdaniem ekspertów grupy roboczej „Kwestie fitosanitarne” Copa-Cogeca problemem jest także skuteczne zastępowanie wycofywanych ŚOR w sytuacji kiedy proces rejestracji nowych środków jest bardzo długotrwały i drogi. Padły pytania czy Europejski Zielony Ład, w którego skład wchodzi strategia „Od pola do stołu” oraz „Bioróżnorodność” jest w ogóle możliwy do przyjęcia do praktyki rolniczej i ogrodniczej. Zdaniem niektórych uczestników spotkania Europejski Zielony Ład to na razie tylko życzeniowe podejście do problemu, a jego wprowadzenie w życie będzie wymagało wielkich pieniędzy, których brakuje w całej UE oraz w poszczególnych państwach europejskich. Bez odpowiedzi pozostaje także pytanie czy planowane rozszerzenie produkcji rolnictwa ekologicznego jest w stanie zagwarantować bezpieczeństwo żywnościowe dla społeczeństwa UE. Czy nie będzie wtedy konieczności importowania żywności z krajów trzecich, gdzie nie obowiązują standardy obowiązujące w UE. Wskazano przy tym, że do 2050 r. w samej tylko Afryce przybędzie według ONZ trzykrotnie więcej ludzi. Z tego względu należy mieć na uwadze, że ograniczenie stosowania w rolnictwie środków ochrony roślin zmniejszy i podroży koszty produkcji żywności.

W czasie obrad przedstawiciele Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności przedstawiali kwestie badawcze dotyczące podejściu w stosunku do pszczół. Wymieniono dwa modele badań: moduł populacji ( moduł kolonii rodzin) oraz moduł dotyczący trzmieli. Eksperci EFSA zauważyli, że cały czas szuka się modelu kompromisowego. Tymi kwestiami ma się zająć grupa robocza „ Miód” Coa-Cogeca.

 

Opracowana na podstawie sprawozdania dr inż. Tadeusza Solarskiego wiceprezesa Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

Zadanie (informacja prasowa) sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.

Warszawa,10.11.2020