POSIEDZENIE RADY FEDERACJI  

Warszawa 23.04.2024 r.

22.04. br. odbyło się posiedzenie Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych z udziałem Czesława Siekierskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Michała Kołodziejczaka Sekretarza Stanu w MRiRW, którym towarzyszyli dyrektorzy poszczególnych departamentów resortu.

W zeszłym roku Federacja wysłała swoich ekspertów na ponad 100 spotkań w ramach naszej działalności w ramach Copa-Cogeca, bo to w Brukseli można załatwić   najwięcej spraw. Mamy nadzieję, że przy finansowym wsparciu ministerstwa będzie nadal taka możliwość– powiedział na początku posiedzenia Marian Sikora Przewodniczący Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Podczas spotkania przedstawiciele poszczególnych organizacji branżowych zrzeszonych w FBZPR (m.in. hodowcy i producenci trzody chlewnej, gęsi, bydła mięsnego, producenci kukurydzy i  ziemniaków) zreferowali najważniejsze problemy z jakimi borykają się obecnie rolnicy zajmujący się zarówno produkcją zwierzęcą jak i roślinną. Podkreślono cały czas istniejące zagrożenie ze strony niekontrolowanego napływu produktów rolno-spożywczych Ukrainy oraz potrzebę uregulowania stosunków handlowych z tym krajem. Ważnym tematem rozmów były także wyzwania jakie stoją przed rolnikami w związku z implementacją założeń Europejskiego Zielonego Ładu.

Minister Czesław Siekierski poinformował, że rozmowy ze stroną ukraińską cały czas trwają i nie należą do najłatwiejszych. Jego zdaniem obecne relacje handlowe między UE a Ukrainą doprowadziły do sytuacji w której Kijów de facto stał się członkiem Unii, ale nie musi spełniać rygorystycznych norm produkcji żywności. W dłuższej perspektywie podczas negocjacji członkowskich między Unią Europejską a Ukrainą należy ustalić odpowiednie regulacje oraz niezbędnie długie okresy przejściowe.

Szef resortu rolnictwa zaznaczył, że wiele postulatów protestujących rolników zostało już spełnionych. Dotyczy to m.in. ograniczenia stosowania norm GAEC oraz wycofania się przez Komisję Europejską z niebezpiecznych pomysłów ograniczenia stosowania środków ochrony roślin.