Posiedzenie Copa-Cogeca

Trzy dni spotkań w Sekretariacie Copa Cogeca rozpoczęły się od Biznes Forum Prezydencji Cogeca (27 listopada), w którym udział wzięli: Marian Sikora – Przewodniczący Rady Federacji, Agnieszka Maliszewska – Dyrektor Polskiej Izby Mleka oraz Witold Boguta – Prezes Zarządu Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw.

Konferencja odbyła się pod tytułem: „ Spółdzielnie rolno-spożywcze i leśne: narzędzie do osiągnięcia celów gospodarczych, społecznych i środowiskowych”. Podczas spotkania omawiano m.in. strategię UE „od pola do stołu”, wspieranie rolników jako podmiotów w łańcuchu dostaw, podnoszenie poziomu życia zwiększenie dobrostanu i spójności społecznej, innowacje i wydajność jako działania na rzecz klimatu i środowiska. Wydarzenie to podkreśliło kluczową rolę spółdzielni rolniczych w realizowaniu priorytetów gospodarczych, środowiskowych i społecznych. Dzięki wkładowi Organizacji Narodów Zjednoczonych, Komisji Europejskiej oraz przedstawicieli spółdzielni rolniczych, możliwe było przedyskutowanie znaczenia spółdzielni rolniczych dla osiągnięcia 17 celów zrównoważonego rozwoju i realizacji strategii Od pola do stołu.

Kolejnego dnia odbyło się posiedzenie Prezydium Cogeca, podczas którego wybrano nowe władze. Przewodniczącym został Ramón Armengol (Cooperativas Agro-alimentarias de España), który będzie współpracował z sześcioma wiceprzewodniczącymi: Agnieszka Maliszewska (Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, Poland), Tiina Linnainmaa (Pellervo, Finland), Thomas Memmert (Deutscher Raiffeisenverband, Germany), Leonardo Pofferi (Alleanza delle Cooperative Italiane, Italy), Bernard Ader (COOP de France, France), and Jørgen Mikkelsen (Landbrug & Fødevarer, Denmark). Ramón Armengol wymienił trzy najważniejsze priorytety na swoją pierwszą kadencję: zapewnić obecnym i przyszłym rolnikom środki do życia, wykarmić rosnącą populację oraz zwiększyć skalę środków klimatycznych i środowiskowych. Nowo wybrany przewodniczący Cogeca podkreślił, iż zmierzenie się z tym „potrójnym wyzwaniem” będzie trudne, ponieważ działania podjęte w jednej dziedzinie mogą pociągnąć za sobą konsekwencje w innej. Podczas Prezydium omawiano również kwestie dotyczące Europejskiego Zielonego Ładu oraz strategii „od pola do stołu”, jak również aktualnych negocjacji handlowych, sytuacji rynkowej i brexitu. Tego dnia odbyło się również wspólne posiedzenie Copa-Cogeca, którego głównym punktem było spotkanie z komisarzem ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim.
W ostatnim dniu posiedzenia – Prezydium Copa odbyło się m.in. spotkanie z Sandr a Galliną – zastępczyni Dyrektor Generalnego KE, główną negocjatorką UE w sprawie umowy z krajami Mercosuru odnośnie harmonogramu UE w zakresie handlu, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków Unia Europejska ze Stanami Zjednoczonymi.