GRUPA ROBOCZA „PROMOCJA”

Warszawa 01.08.2023

Wciąż trwają próby podjęte przez Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa Komisji Europejskiej wypracowania kompromisu nad ostatecznym kształtem reformy polityki promocji UE.

Czy i kiedy próby te zakończą się powodzeniem nie wiemy, ale cały czas twardo opowiadamy się za utrzymaniem inkluzywnego charakteru polityki promocji, która wspiera sektor rolny i zrównoważone praktyki równo i proporcjonalnie. Nie może ona dyskryminować produktów mięsnych czy wina, które są ważnym elementem europejskiego dziedzictwa kulinarnego oraz kluczowym element utrzymania działalności rolniczej na obszarach wiejskich. Bardzo tu liczymy na dalsze poparcie komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, który bardzo dobrze rozumie istotę unijnej polityki promocji, ważnego elementu Wspólnej Polityki Rolnej – mówi Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, przewodniczący grupy roboczej „Promocja” Copa-Cogeca, ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Przez lata polityka promocji, która jest finansowana z I filara Wspólnej Polityki Rolnej jest głównym motorem zwiększania świadomości na temat jakości produktów rolnych i spożywczych z UE oraz zwiększania konkurencyjności unijnego sektora rolnego. Oprócz osiągnięcia głównych celów już teraz przyczynia się do zwiększenia zrównoważoności systemu żywnościowego UE i wspiera globalną produkcję i konsumpcję bardziej zrównoważonych produktów. Odgrywa ona także ważną rolę w dyplomacji gospodarczej komisarza ds. rolnictwa. Aby polityka promocji nadal miała pozytywny wpływ na rolnictwo i społeczności lokalne, oprócz zachowania pierwotnych celów, konieczne jest również zapewnienie jej odpowiedniego finansowania.

Wiele organizacji reprezentujących rolników, producentów, przetwórców i handlowców żywności prosi od dłuższego czasu Komisję Europejską o szybkie opublikowanie propozycji rewizji zasad polityki promocji. Podobnie jak wiele organizacji pozarządowych, które chcą wykluczenia mięsa i wina, a zamiast tego promowania alternatywnych białek. – W tym kontekście reforma ma sens i jest pożądana, o ile utrzymane zostaną jej główne cele i zakres oraz wprowadzone zostaną ulepszenia w kierunku niezbędnej elastyczności – tłumaczy J. Wierzbicki z PZPBM. 

W 2023 r. budżet programów promocyjnych wynosi 185,9 mln euro. Z czego 89 mln euro przeznaczonych jest na „proste” programy, czyli zaproponowane przez jedną lub więcej organizacji pochodzących z jednego kraju. Na programy „multi” składane przez organizacje pochodzące z dwóch lub więcej krajów UE zarezerwowano 87,5 mln euro. Kolejne 9,5 mln euro pozostaje w dyspozycji Komisji Europejskiej na jej własne inicjatywy.

Podczas ostatniego posiedzenia grupy roboczej „Promocja” Copa-Cogeca na funkcję przewodniczącego na kolejną kadencję został wybrany Jerzy Wierzbicki. Gratulujemy !!!

Zadanie (informacja prasowa) sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.