Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

Współpraca

POLSKIE STOWARZYSZENIE OCHRONY ROŚLIN


Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin podejmuje się różnorodnych zadań i projektów, które budują pozytywny wizerunek środków ochrony roślin. Stowarzyszenie pracuje nad zmianą nastawienia społeczeństwa do środków ochrony roślin. Staramy się przekonać konsumentów żywności, że środki ochrony roślin stosowane zgodnie z zaleceniem, nie są niebezpieczne dla zdrowia ...

www.psor.pl

STOWARZYSZENIE PRZEMYSŁU WAPIENNICZEGO


W 1990 roku w Krakowie powstało Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna. Jego założycielami była kadra zarządzająca polskimi zakładami przemysłu cementowego i wapienniczego ...

www.wapno-info.pl

WIELKOPOLSKA GILDIA ROLNO-OGRODNICZA S.A. W POZNANIU

Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. w Poznaniu rozpoczeła działalność w 1992 roku. Jest rynkiem zbytu dla około 1800 producentów rolnych i blisko 450 hurtowni różnych branż ...

www.wgro.com.pl

ELEWARR SP. Z O.O.


ELEWARR Sp. z o.o. jest samodzielnym podmiotem gospodarczym ze 100%-owym udziałem Agencji Rynku Rolnego. W Oddziałach posiada nowoczesne elewatory i magazyny zbożowe o łącznej pojemności 644 tysiące ton ...

                            www.elewarr.com.pl

KRAJOWA IZBA PRODUCENTÓW DROBIU I PASZ


KRAJOWA IZBA PRODUCENTÓW DROBIU I PASZ

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz jest Izbą Gospodarczą, zrzeszającą podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie produkcji drobiu i pasz oraz podmioty prowadzące działalność na rzecz producentów drobiu i pasz ...

www.kipdip.org.plPOLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA I PRODUCENTÓW MLEKA


POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA I PRODUCENTÓW MLEKA

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie jest jedynym pełnoprawnym reprezentantem środowiska hodowców bydła i producentów mleka w Polsce ...

www.pfhb.pl