Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

Kontakt

Dane kontaktowe

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

Ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
Telefon/Fax: 22 623 24 13
E-mail: biuro@fbzpr.org.pl

Przewodniczący Rady Federacji   Marian Sikora

Tel. kom. 694 45 26 59
Dyrektor Biura Agnieszka Falba - Gałkowska

Tel. kom. 694 45 22 08
email: agnieszkafalba@fbzpr.org.pl

Biuro w Brukseli

61, Rue de Treves 
(siedziba Copa-Cogeca)
Kierownik Biura Magdalena Montaigu
Tel. kom. +32 465 88 82 76
email: montaigu.bruxellesoffice@gmail.com