ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2022 – WYBÓR WYKONAWCY

16 maja 2022

16 maja 2022

Komisja w dniu 16 maja 2022 r., do realizacji kampanii promocyjno – edukacyjnej  „Jedz owoce i warzywa – w nich największa moc się skrywa!” – edycja III, wybrała  Agencję  Media Group Sp. z o.o. (ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa).

Na Zapytanie ofertowe nr 4/2022 odpowiedziała 1 agencja.