ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2022 – WYBÓR WYKONAWCY

29 kwietnia 2022

29 kwietnia 2022

Komisja w dniu 28 kwietnia 2022 r., do realizacji kampanii promocyjno – edukacyjnej „Ziemniaki czy kartofle? Wybierz, smakuj i jedz” – edycja V, wybrała Agencję  ITBC Communication sp. z o.o. (Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa).

Na Zapytanie ofertowe nr 3/2022 odpowiedziała 1 agencja.