ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2023 – WYBÓR WYKONAWCY

28 kwietnia 2023

28 kwietnia 2023

Komisja w dniu 28 kwietnia 2023 r., do realizacji kampanii promocyjno – edukacyjnej „Ziemniaki czy kartofle? Wybierz, smakuj i jedz” – edycja VI, wybrała Agencję  ITBC Communication Sp. z o.o. (Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa).

Na Zapytanie ofertowe nr 2/2023 odpowiedziała 1 agencja.