Zapytanie ofertowe nr 2/2021- wybór wykonawcy

19 marca 2021

Komisja w dniu 17 marca 2021 r., do realizacji kampanii promocyjno – edukacyjnej   „Jedz owoce i warzywa, w nich największa moc się skrywa!” – edycja II, wybrała Agencję  Media Group Sp. z o.o. (ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa).

Na Zapytanie ofertowe nr 2/2021 odpowiedziały 2 agencje, z czego jedna oferta została odrzucona z powodów formalnych (oferent nie spełnił warunków udziału w postępowaniu) i nie podlegała ocenie.