Zapytanie Ofertowe nr 2/2019 – wybór wykonawcy

27 maja 2019

W dniu 24 maja 2019 r. komisja, do realizacji kampanii promocyjno – edukacyjnej „”Ziemniaki czy kartofle? Wybierz, smakuj i jedz” – edycja II, wybrała Agencję ITBC Communication sp. z o.o. (Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa).

Na zapytanie ofertowe nr 2/2019 odpowiedziało 7 agencji.