ZA MAŁY BUDŻET !!!

Copa krytykuje przedstawioną przez Komisję Europejską propozycję wysokości wydatków na rolnictwo na kolejną unijną perspektywę finansową. Planuje też spotkać się z komisarzem ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim, aby wzmocnić jego pozycję walce o przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej.

Posiedzenie Prezydencji Copa odbyło się jak zwykle w ostatnich miesiącach w formie video-konferencji. Uczestnicy spotkania wyrazili niezadowolenie z przedstawionej przez Komisję Europejską propozycji przyszłego budżetu UE. – Jest ona wprawdzie lepsza niż propozycja z 2018 r. ale w cenach teraz obowiązujących jest to wciąż o 9 mld euro mniej niż w poprzedniej perspektywie finansowej. Strategia „Od pola do stołu” i strategia „Bioróżnorodności”  wymagają ograniczenia produkcji, bo zakładają 10% odłogowanie i zmniejszenie stosowania nawozów i środków ochrony roślin, a na wyrównanie strat nie ma przewidzianych dodatkowych środków. Dlatego jesteśmy z tego powodu bardzo niezadowoleni i apelujemy o korektę tych propozycji finansowych – powiedział Marian Sikora przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz wiceprezydent Copa.

Padły również propozycje wzmocnienia pozycji unijnego komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego. W tym celu Prezydencja Copa zamierza spotkać się w nim w najbliższym czasie, aby omówić cały pakiet negocjacji dotyczący strategia „Od pola do stołu”, strategii „Bioróżnorodności” oraz Wieloletnich Ram Finansowych. – Słaba pozycja komisarza Wojciechowskiego może wynikać z faktu, że na wiele rzeczy nie ma wpływu. Za sprawy umów handlowych odpowiada bowiem Phil Hogan, za kwestie klimatu Franz Timmermans, a za bioróżnorodność Stella Kyriakides. To trzeba zmienić – postuluje M. Sikora wiceprezydent Copa.

Prezydencja Copa zwróciła także uwagę, że niezbędne jest pilnowanie umów  handlowych tak, aby nie dopuścić do zwiększania kontyngentów na przywóz żywności do UE oraz zaapelowała o nie zmniejszanie ochrony celnej unijnego rynku rolnego.

Przedstawiciele Copa wyrazili również zadowolenie z działań podjętych przez Brukselę po wybuchu epidemii koronawirusa. – Zakupy na prywatne przechowalnictwo to był dobry pomysł. Choć przydałoby się rozszerzyć to działanie o mięso drobiowe – skomentował Marian Sikora.

Zadanie (informacja prasowa) sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.