WIĘKSZY BUDŻET, ALBO MNIEJ CELÓW

Copa- Cogeca domaga się natychmiastowego opracowania analizy skutków wprowadzenia strategii „Od pola do stołu”. Zdaniem organizacji skupiającej farmerów z całej Unii Europejskiej, istnieje duże zagrożenie, że obecne pomysły Brukseli doprowadzą do pogorszenia konkurencyjności rolników oraz zagrożą bezpieczeństwu żywnościowemu Europy, która będzie zmuszona ratować się importem.

Podczas video-konferencji przedstawiciele Copa-Cogeca z całej Europy spotkali się z komisarz Stellą Kyriakides, która w Komisji Europejskiej jest odpowiedzialna za zdrowie i bezpieczeństwo żywności. Głównym tematem rozmów były założenia oraz zasady wprowadzenia w życie strategii „Od pola do stołu”.

Niestety plany Komisji Europejskiej budzą poważne obawy wśród rolników. Strategia „Od pola do stołu” zakłada bowiem m.in. 10% odłogowanie gruntów rolnych, przeznaczenie 25% gruntów pod uprawy ekologiczne oraz znaczące ograniczenie stosowania nawozów i środków ochrony roślin. Ale to co budzi największy sprzeciw Copa-Cogeca to nie przygotowanie przez brukselskich urzędników analizy skutków wprowadzenia tych zmian. – Wciąż czekamy na ocenę wpływu (impact assessment). I to powinien być punkt wyjścia do dyskusji. Uważamy, że dyskusja bez tego dokumentu jest jałowa, bo nie wiemy tak na prawdę o czym rozmawiamy. Ta strategia nie jest policzona, nie ma analiz jakie będą skutki wdrażania. Kolejna kwestia to pieniądze. Czy środki zarezerwowane w unijnym budżecie na te ambitne cele będą wystarczające? Naszym zdaniem nie będą. Komisja Europejska powinna więc, albo zwiększyć budżet, albo ograniczyć cele – powiedział po spotkaniu Jerzy Wierzbicki przewodniczący  Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego oraz szef grupy roboczej „Promocja” Copa – Cogeca.

Zdaniem Copa-Cogeca istnieje poważne ryzyko, że nowe przepisy doprowadzą do  znacznego pogorszenia konkurencyjności europejskich farmerów oraz zagrożą bezpieczeństwu żywnościowemu Unii Europejskiej. Dlatego bardzo liczą na ostatnie deklaracje unijnego komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, który obiecał, że w strategii „Od pola do stołu” zostaną wprowadzone specjalne „bezpieczniki”. W sytuacjach kiedy bezpieczeństwo żywnościowe lub konkurencyjność europejskich  rolników będą zagrożone to strategia ulegnie modyfikacji. – Drugim zabezpieczeniem interesów polskich rolników może być  sposób implementacji strategii. Przy jej wprowadzeniu ma być bowiem brany punkt wyjścia, czyli w jakim stanie każdy kraj członkowski się znajduje. To może być optymistyczna informacja. Nie ma co ukrywać, że nasze zużycie środków ochrony roślin czy nawozów jest mniejsze niż w niektórych krajach Europy Zachodniej. Ale ograniczenie o 50% z wysokiego pułapu dalej daje przewagę. Zatem kluczowe będzie jakie szczegółowe cele zostaną uzgodnione dla krajów członkowskich a co najważniejsze dla Polski.– skomentował spotkanie J. Wierzbicki z PZPBM.

Podczas spotkania przedstawiciele Copa- Cogeca wyrazili nadzieję, że ich opinie, ekspertyzy będą brane pod uwagę przy ostatecznym opracowywaniu strategii „Od pola do stołu” a dialog z Komisją Europejską będzie kontynuowany.

Zadanie (informacja prasowa) sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.