W BRUKSELI BEZ ZMIAN

Dnia 4 marca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Zboża” Copa-Cogeca a 7 marca posiedzenie Grupy Dialogu Obywatelskiego „Zboża i nasiona” z udziałem przedstawicieli Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Komisji Europejskiej.

Jednym z głównych tematów obrad grupy roboczej była ocena sytuacji rynkowej dotyczącej ziarna zbóż. Zagadnienie to zostało szeroko omówione zarówno w kontekście sytuacji w konkretnym kraju, jak i szerzej w świecie. Każdy z zabierających głos oprócz merytorycznej opinii wyrażał swoją solidarność z mierzącym się z rosyjską agresją narodem ukraińskim.  

Z danych, przedstawionych zebranym wynikało, że poziom produkcji zbóż w świecie jest w obecnym sezonie rekordowy, ale mimo to należy się spodziewać dużych problemów na rynku wynikających z toczącej się wojny.

Należy bowiem bardzo poważnie brać pod uwagę to, że ziarno z Basenu Morza Czarnego nie pojawi się jak zwykle na rynku. Trwają wprawdzie poszukiwania nadwyżek eksportowych w innych krajach, ale wiadomo, że nie uda się łatwo zaspokoić braków wywołanych rosyjską agresją.

W czasie omawiania sytuacji rynkowej w poszczególnych krajach reprezentujący Polskę prof. Jerzy Grabiński ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych zauważył mi., że wysokie ceny nawozów warunkują zmniejszoną intensywność nawożenia, co oczywiście wpłynie negatywnie na wzrost roślin. W efekcie plony będą mniejsze. Negatywny wpływ niedostatku składników pokarmowych w glebie na plony może zostać spotęgowany przez suszę, która praktycznie corocznie dotyka Polski. To co niepokoi to fakt, że w związku z rosyjską agresją na Ukrainę, nie widać żadnych szans na poprawę sytuacji na rynku nawozów.

Przedstawiłem na posiedzeniu stanowisko Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, które sugeruje Komisji Europejskiej aby w bezprecedensowej sytuacji zastosować bezprecedensowe działania i w związku z dużą niestabilnością cen energii, a w efekcie środków do produkcji rolniczej zawiesić wejście w życie wszystkich reform związanych z Europejskim Zielonym Ładem oraz unijnego systemu handlu emisjami ETS – powiedział prof. Jerzy Grabiński.

Niestety z wypowiedzi przedstawicieli DG AGRI w kolejnym dniu obrad, można było odnieść wrażenie, że nie widzą oni w obecnej sytuacji niczego co mogłoby skłaniać do rozważania jakichkolwiek zmian w dotychczasowej polityce. – Omówione zostały problemy związane z reformą Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu. Usłyszeliśmy, że trzeba nadal realizować cele związane z neutralnością klimatyczną ponieważ zasadniczą rzeczą jest dbanie o klimat. Brak refleksji Komisji Europejskiej związanej z obecną sytuacją na świecie jest rozczarowujący – podsumował prof. Jerzy Grabiński.