SYTUACJA NA RYNKU ZBÓŻ

Warszawa 17.12.2021

W grudniu odbyło się spotkanie grupy roboczej „Zboża” Copa-Cogeca, w której wziął udział Jerzy Grabiński ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz członek Rady Ekspertów Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

Zdaniem uczestników spotkania produkcja zbożowa w tym sezonie będzie na poziomie podobnym co w poprzednim. Duży wpływ na zbiory w tym roku będzie miała kukurydza, która wysoko plonowała. Ale rolnicy mają więcej powodów do zmartwień niż radości. – Sytuacja jest bardzo trudna w związku z wysokimi cenami nawozów. W efekcie duża część producentów po prostu ich nie zastosowała. Jeżeli będzie kiepska zima to wpłynie ona na przezimowanie upraw, a to z kolei przełoży się na zbiory. Brak odpowiednich dawek nawozów na jesieni nie wróży dobrze oziminom. To samo będzie dotyczyło nawożenie wiosennego, bo nic nie wskazuje, że ceny nawozów spadną. A rosną także ceny innych środków do produkcji rolnej – mówił Jerzy Grabiński.

Znieść cła

Stąd postulat Copa-Cogeca dotyczący zniesienia ceł anty dumpingowych na zagraniczne nawozy. Europejscy farmerzy z zadowoleniem przyjęli informację, że Komisja Europejska (DG TRADE) podjęła decyzję, aby rozpocząć dochodzenie odnośnie rzeczywistego wpływu środków antydumpingowych na rynek.

Od początku 2021 r. ceny nawozów azotowych wzrosły bowiem trzykrotnie. Obecnie stanowią 55% kosztów produkcji dla rolników prowadzących uprawy w Europie. Oprócz tego wzrostu, podaż poza sezonem była niższa niż zazwyczaj i dystrybutorzy już teraz nie są pewni czy będą w stanie zaspokoić popyt rolników w wielu państwach członkowskich do okresu wiosennego. Te warunki w ogromnym stopniu zagrażają zdolnościom produkcyjnym rolników. Dlatego Copa-Cogeca dopinguje Komisję Europejską o jak najszybsze działania w tym zakresie.

Problem sekwestracji węgla

Podczas posiedzenia grupy roboczej „Zboża” Copa-Cogeca odbyła się także dyskusja na temat sekwestracji węgla w rolnictwie. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z inicjatywami krajowymi na ten temat. Kraje członkowskie cały czas dyskutują nad stworzeniem najbardziej efektywnych metod „wyłapywania” węgla. Europejscy rolnicy mają świadomość potrzeby realizacji inicjatyw z zakresu rolnictwa węglowego, ale cały czas potrzebują więcej szczegółów dotyczących tych technik oraz sposobu ich finansowania. 

Niewystarczające eko-programy

Dyskutowano także na temat eko-programów zawartych w Krajowych Planach Strategicznych. Zwrócono uwagę, że oprócz oczywistego elementu środowiskowego muszą się one po prostu rolnikowi opłacać. Tymczasem niepokojąco niskie są stawki dofinansowania eko -programów oraz niewielka przewidywana powierzchnia upraw, do których będzie przysługiwało to dofinansowanie.