SYTUACJA NA RYNKU MLEKA W UE

Na przełomie września i października odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Mleko i produkty mleczne” oraz posiedzenie Grupy Dialogu Obywatelskiego ds. mleka przy Komisji Europejskiej. Na spotkaniach Polskę reprezentowała Dorota Śmigielska z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, ekspertka Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych  

Sytuacja w kraju

Dorota Śmigielska poinformowała, że w Polsce ceny mleka rosną od stycznia 2021 roku. W sierpniu cena wynosiła 50,31 EUR/100 kg i była o ponad 50% wyższa niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Skup mleka za osiem miesięcy 2022 roku był o 1,9% wyższy niż w 2021 roku. Według najnowszych danych GUS pogłowie krów mlecznych na koniec czerwca 2022 roku wyniosło 1 852 tys. sztuk i było o 12% niższe niż w czerwcu 2021 roku oraz o 9% niższe niż w grudniu 2021 roku.

Producenci mleka borykają się z bardzo wysokimi kosztami produkcji, najwyższe wzrosty odnotowano w przypadku pasz, nawozów, energii elektrycznej i gazu. Zakłady mleczarskie otrzymały także pisma od zakładów energetycznych z informacją, że mogą występować przerwy w dostawie energii elektrycznej i gazu. Jednocześnie w sierpniu największe zakłady produkujące nawozy azotowe na kilka dni wstrzymały produkcję lub znacznie ją ograniczyły. Obecnie produkcje wznowiono, jednak sytuacja nie jest stabilna – podkreśliła D. Śmigielska wiceprzewodnicząca grupy roboczej „Mleko i produkty mleczne” Copa-Cogeca.

Historyczne rekordy cenowe i kosztowe

Średnie ceny mleka w Unii Europejskiej rosną od początku 2021 roku. Trend ten utrzymuje się również w roku bieżącym. Ceny osiągają historycznie wysokie poziomy. W lipcu bieżącego roku średnia cena surowca wynosiła 51,1 EUR/100 kg. Szacunki na sierpień 2022 wskazują na dalszy wzrost do 52,0 EUR/100 kg. Ceny w lipcu 2022 r. we wszystkich państwach członkowskich były wyższe niż rok temu, przy czym największy wzrost odnotowano na Litwie (+76%), Łotwie (+63%), w Holandii (+60%), Belgii (+58%) oraz w Irlandii (+55%).

Ale producenci mleka w całej UE borykają się z wysokimi kosztami produkcji, głównie pasz, nawozów oraz energii elektrycznej. Koszty pasz w porównaniu z rokiem 2020 r. wzrosły o około 80%.

Globalny kontekst oraz kłopoty w UE

Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę, że w większości państw członkowskich produkcja mleka została ograniczona. Produkcja spada również u największych światowych graczy czyli w Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii i Australii. Jednocześnie odnotowywany jest wzrost cen i zapotrzebowanie na mleko. Taki trend będzie się utrzymywał w kolejnych miesiącach.

Komisja Europejska podczas posiedzenia Obserwatorium Rynku Mleka poinformowała, że państwa członkowskie naciskają na ograniczenie cen energii elektrycznej. Ma ona wynosić 200 EUR/MWh, jednak nie wiadomo czy to będzie ostateczna wartość. – Branża mleczarska nie może zatrzymać łańcucha dostaw. Nie może zabraknąć energii elektrycznej, bo mleko to produkt, który łatwo się psuje – tłumaczy D. Śmigielska z PFHBiPM.   

Wybory w grupie roboczej

W związku z upływającą kadencją odbyły się wybory Prezydium grupy roboczej „Mleko i produkty mleczne”. Jej przewodniczącym został Giovani Guarneri, a wiceprzewodniczącymi Dorota Śmigielska oraz Karsten Schmal. Prezydium wybrano poprzez aklamację. Gratulujemy.