SYTUACJA NA RYNKU MLEKA

Warszawa 30.10.2023 r.

W dniu 12 października 2023 r. odbyło się posiedzenie hybrydowe grupy roboczej „Mleko i produkty mleczne”. Podczas spotkania omawiane były głównie tematy dotyczące sytuacji rynkowej w poszczególnych państwach członkowskich.

Globalna sytuacja rynkowa

Produkcja w Unii Europejskiej, w okresie od stycznia do sierpnia bieżącego roku była o 0,8% wyższa niż w analogicznym okresie 2022 roku. W niektórych państwach członkowskich nastąpił wzrost produkcji np. Niemcy, Polska, Belgia, jednak są również kraje, gdzie produkcja odnotowuj spadki m.in. Włochy, Francja. W analizowanym okresie ograniczono produkcję odtłuszczonego mleka w proszku, masła, sera oraz serwatki w proszku.

Ceny skupu mleka spadały od stycznia 2023 roku, obecnie tendencja spadkowa delikatnie wyhamowała. W sierpniu cena była o 14% niższa niż w styczniu, ale nadal pozostaje wyższa od średniej 5-letniej. Produkcja ekologiczna stanowi 4% europejskiej produkcji mleka. Cena mleka ekologicznego również utrzymuje się na niskim poziomie.

Ceny unijnych produktów mlecznych nadal pozostają konkurencyjne w stosunku do cen z innymi eksporterami. Globalna produkcja mleka nie jest zbyt wysoka. W USA i Nowej Zelandii na produkcje duży wpływ mają zmiany klimatyczne. Popyt ze strony Chin się zmniejszył i nie wiadomo czy wróci na dawny poziom.

Jak wygląda sytuacja w Polsce ?

W Polsce na koniec czerwca 2023 r. pogłowie krów mlecznych wynosiło 2 026 tys. sztuk i było o 2,2% niższe niż w czerwcu 2022 roku oraz o 0,5% niższe niż na koniec 2022 roku. Skup mleka w sierpniu był o 2,7% niższy niż w lipcu bieżącego roku, ale o 1,9% wyższy niż w sierpniu 2022 roku. W okresie ośmiu miesięcy skup wzrósł o 1,5%.

Średnia cena mleka w sierpniu wynosiła 41,2 EUR i była o 2,3% niższa niż miesiąc wcześniej oraz o 19,1% niższa niż w analogicznym okresie 2022 roku. – Ceny mleka spadają od stycznia, jednak obecnie tendencja spadkowa delikatnie wyhamowuje. Przewidujemy, że spadkowa faza cyklu utrzyma się do III kwartału 2024 roku, a cena mleka będzie się utrzymywać w okolicy 40 EUR. Hodowcy borykają się z wysokimi kosztami produkcji, brakiem wymiany pokoleń oraz z brakiem pasz objętościowych, w niektórych regionach kraju. Obawiamy się, że to wszystko przyczyni się do tego, że hodowcy będą rezygnować z produkcji mleka. Problemy finansowe maja również mleczarnie – powiedziała Dorota Grabarczyk z Polskiej Federacji Hodowców i Producentów Mleka.

Podczas posiedzenia zwrócono uwagę, że sytuacja w całej Unii Europejskiej jest trudna. Marże dla producentów spadają mimo stabilizacji cen. Koszty produkcji nadal są bardzo wysokie. W niektórych państwach członkowskich odnotowano spadek produkcji o 2-3%, co jest niepokojące. Brak wymiany pokoleniowej, co może przyczynić się do tego, że produkcja mleka w Unii Europejskiej spadnie. Zdaniem Copa – Cogeca tym problemem powinna się zając Komisja Europejska.

Co na to Komisja Europejska ?

Zdaniem Komisji Europejskiej w pierwszych miesiącach bieżącego roku ceny mleka i produktów mlecznych spadały, obecnie ta tendencja wyhamowuje. KE od samego początku zakładała, że spadki cen to tylko korekta, ze względu na wysoki poziom cen w 2022 roku. W przypadku najważniejszych produktów mlecznych ceny zaczynają rosnąć, co za 1-2 miesiące przełoży się na cenę mleka surowego. Na początku roku popyt w Unii Europejskiej spadał, ze względu na wysoka inflację, ale produkty mleczne są ważnym składnikiem diety konsumentów i popyt wraca do normalnego poziomu. Eksport jest na dobrym poziomie, niepewność budzi tylko popyt ze strony Chin. . W perspektywie średnio- i długoterminowej popyt światowy będzie utrzymywał się na dobrym poziomie. Jednocześnie zdaniem KE spadek pogłowia krów mlecznych i liczby producentów, to tendencje które są odnotowywane od wielu lat.