STANOWCZY SPRZECIW WOBEC PLANÓW ZMNIEJSZENIA PROGRAMÓW ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT

Warszawa 27.10.20222

17 października odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Zdrowie i dobrostan zwierząt” Copa – Cogeca, na którym Polskę reprezentował Adam Drosio ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. Głównym tematem rozmów był aktualnym stan zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz grypy ptaków. Podczas posiedzenia przedstawiciele Komisji Europejskiej zaprezentowali dane statystyczne z ostatnich 3 lat.

Stan walki z ASF i HPAI

W przypadku grypy ptaków sytuacja jest bardzo dynamiczna i staje się coraz trudniejsza, gdyż w obecnym 2022 roku wirus HPAI stał się bardziej zjadliwy ze względu na dłuższy okres występowania w środowisku – również w okresie letnim, co do tej pory się nie zdarzało. Ponadto bardzo szybko wzrasta ilość zarażonego drobiu. W zimie z 2016/2017 zarażonych było ok. 9 mln szt. drobiu, zimą 2020/2021 zarażonych było już ponad 23 miliony szt. drobiu a ostatniej zimy, aż ponad 49 milionów szt. drobiu uległo zarażeniu. W ramach działań KE przeprowadza audyty i działania związane z regionalizacją występowania choroby. – Grypa ptaków przybiera na sile i powoduje coraz większe straty w hodowli drobiu i w środowisku naturalnym. Nie można lekceważyć tego zagrożenia – mówił po posiedzeniu Adam Drosio.

W przypadku ASF sytuacja powoli się stabilizuje i nie obserwuje się wzrostu występowania choroby wśród dzików i trzody chlewnej. Ale poziom występowania ASF jest w dalszym ciągu bardzo wysoki. KE prowadzi działania w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby oraz przekonuje kraje do których eksportowana jest wieprzowina z UE aby zaczęły uznawać regionalizacje występowania choroby, co umożliwi jej dalszą sprzedaż.

Niewystarczające środki

Jednak eksperci obecni na posiedzeniu byli zgodni, że działania związane z eliminacją ASF i HPAI są niewystarczające, gdyż oba wirusy ciągle powodują ogromne straty w hodowli trzody chlewnej i drobiu a także destabilizują rynek mięsa wieprzowego i drobiowego. Eksperci Copa- Cogeca wyrazili także swoje ogromne zaniepokojenie propozycją Brukseli odnośnie planowanych ograniczeń w zakresie współfinansowania przez Komisję Europejską programów weterynaryjnych. – Propozycja Komisji Europejskiej może przyczynić się do występowania zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego w krajach UE mimo że już teraz producenci borykają się ze skutkami kryzysu związanego z wzrostem cen środków produkcji i zrywaniem łańcuchów dostaw w poszczególnych krajach członkowskich – skomentował Adam Drosio. 

Eksperci Copa – Cogeca nie tylko zaapelowali do KE, aby wycofała się ze swoich planów, ale nawet uważają, że należy zwiększyć pulę środków na eliminację chorób epidemicznych występujących w hodowli zwierząt i w środowisku naturalnym, gdyż obecne działania są daleko niewystarczające i zagrażają bezpieczeństwu żywnościowemu UE.

Zadanie (informacja prasowa) sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.