Sprawozdanie ze spotkania grupy roboczej „Artykuły spożywcze” Copa-Cogeca.

W dniu 7.12.2020 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej „Artykuły spożywcze” Copa-Cogeca. W spotkaniu z ramienia Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych wzięła udział dr inż. Katarzyna Skrzymowska z Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego – UPEMI.

Na spotkaniu omówiono kwestię umieszczania informacji dotyczących dobrostanu zwierząt na etykietach produktów spożywczych. Takiego systemu znakowania oczekuje m.in. komisarz Janusz Wojciechowski. Powstała w tej sprawie grupa 10 ekspertów, w tym 4 przedstawicieli z Copa-Cogeca. Tematem tym zajmuje się Rada Europejska i Komisja Europejska. Odbyły się także spotkania z przewodniczącymi grup Copa-Cogeca w tej sprawie. W 2023 r. mają być znane i zweryfikowane wymogi odnośnie systemu znakowania produktów informacją o dobrostanie zwierząt.

Kolejnym tematem spotkania była propozycja zharmonizowanego systemu oznakowania FofP (front of pack) na bazie istniejącego systemu NutriScore, która ma zostać opracowana przez Komisję Europejską do końca 2022 roku. EFSA ma opracować ocenę wpływu wprowadzenia takiego systemu znakowania w całej UE. Wiele krajów jest zdecydowanie temu przeciwnych w tym: Włochy, Czechy, Grecja, Rumunia, Łotwa, Węgry, Cypr i Słowacja, ku tej grupie skłaniają się także Polska, Słowenia, Bułgaria i Portugalia. Zdecydowanie za wprowadzeniem FofP są: Francja, Niemcy, Holandia, Belgia, Luxemburg i Hiszpania. Podczas spotkania grupy roboczej zwrócono uwagę, że jest wiele pytań wymagających odpowiedzi (czy system ma być dobrowolny czy obowiązkowy, czy wykluczyć z obowiązku oznakowania w tym systemie produkty jednoskładnikowe np. sok wyciskany z jabłek, czy zawartość składników określać w porcji 100 g czy w inny sposób) i wiele wątpliwości, czy system na pewno spełni swoją rolę i pozwoli na lepsze wybory konsumentom. W krajach, w których system funkcjonuje (Hiszpania) na kolory bardzo reagują dzieci i chcą sięgać po produkty tylko zielone.

Podczas spotkania grupy roboczej „Artykuły spożywcze” Copa-Cogeca uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z prezentacją systemu „Organic Green” z Irlandii, który dotyczy znakowania produktów m.in. wołowiny w systemie produkcji zrównoważonej. Przedstawiono również informację na temat załącznika nr III dyrektywy 853/2004 ubój drobiu i zajęczaków w gospodarstwie. Dokonano przeglądu funkcjonowania tego zapisu w krajach członkowskich i wydaje się, że reperkusje wygaśnięcia tego przepisu mogą pojawić się we Francji, tzn. zakaz uboju w gospodarstwach może dotyczyć tego kraju, ale prowadzone są dalsze działania na poziomie KE w tej sprawie.

Informacja prasowa na podstawie sprawozdania sporządzonego przez dr inż. Katarzynę Skrzymowską kierownika biura Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego -UPEMI.

Zadanie (informacja prasowa) sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.

Warszawa 09.12.2020 r.