SPOTKANIE KOALICJI NA RZECZ ZDROWYCH GLEB

Warszawa 17.05.2023 r.

W dniu 12 maja delegacja „Koalicji na rzecz zdrowych gleb w Polsce” została przyjęta przez Lecha A. Kołakowskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedstawiciele czternastu organizacji społecznych, samorządowych, związkowych, branżowych i producenckich zaprezentowali swoje cele. – Przede wszystkim zwracamy uwagę na fakt, że ponad 64% gleb uprawnych w Polsce jest kwaśnych albo bardzo kwaśnych, co skutkuje m.in. spadkiem plonów, słabą efektywnością nawożenia i szkodliwym wpływem na środowisko. Gleby te wymagają działań regeneracyjnych poprzez ich odkwaszenie – powiedział po spotkaniu Marian Sikora przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, który wyjaśnił w ten sposób przyczyny przystąpienia FBZPR do koalicji.

Przedstawiciele koalicji przekazali wiceministrowi Lechowi Kołakowskiemu projekt Narodowego Powszechnego Programu Odkwaszenia Gleb w Polsce. Dokument ten został przygotowany przez ekspertów koalicji i zawiera propozycje rozwiązań dających nadzieję na powszechną regenerację gleb w Polsce. Przedstawiciele koalicji wyrazili nadzieję, że przekazane propozycje będą poddane analizie w MRiRW oraz posłużą zainicjowaniu prac legislacyjnych prowadzących do przyjęcia regulacji ustawowych gwarantujących wieloletnie nakłady na rzecz podnoszenia jakości gleb w Polsce.

Wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski zadeklarował wolę wsparcia postulatów odnoszących się do odkwaszenia gleb w Polsce. Negatywne konsekwencje utrzymywania aktualnego stanu w tym zakresie będą potęgowały się, zarówno w zakresie jakości produktów rolnych, wysokości plonów, cen jak i jakości żywności, ale także w wymiarze ochrony środowiska. – Zdrowa gleba to podstawa. Dzięki odpowiedniemu pH gleby można budować jej żyzność, zwiększając w niej zawartość próchnicy jak również stabilizując bilans wodny w czasach nasilających się susz. W efekcie gospodarstwo produkuje więcej i taniej, będąc mniej wrażliwe na niekorzystne zjawiska pogodowe– powiedziała Małgorzata Bojańczyk, dyrektor w Polskim Stowarzyszeniu Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności.