Spotkanie Grupy Zadaniowej ds. ASF w Warszawie

W dniu 18 czerwca 2018 roku z inicjatywy Fedracji odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trzecie spotkanie Grupy Zadaniowej Copa ds. ASF. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Rafał Romanowski – Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr hab. Krzysztof Niemczuk – Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach – PIB, Paweł Niemczuk – Główny Inspektorat Weterynarii, członkowie Grupy Zadaniowej ds. ASF z poszczególnych krajów Unii Europejskiej oraz przedstawiciele polskich organizacji rolniczych.