SPOTKANIE FBZPR Z WICEPREMIEREM I MINISTREM ROLNICTWA HENRYKIEM KOWALCZYKIEM

9 grudnia odbyło się spotkanie Henryka Kowalczyka Wiceprezesa Rady Ministrów i ministra rolnictwa i rozwoju wsi z Marianem Sikorą  Przewodniczącym Rady Federacji Branżowych Związków Branżowych.

Podczas spotkania Marian Sikora przedstawił informację o działalności FBZPR. W skład organizacji wchodzi obecnie 28 krajowych rolniczych związków branżowych. Federacja jest członkiem Copa-Cogeca, a jej eksperci pracują w ok. 25 tematycznych grupach roboczych, gdzie na bieżąco wypracowuje się rozwiązania korzystne dla europejskich rolników. Marian Sikora podkreślił, że zarówno FBZPR i związki branżowe utrzymują się z dobrowolnych składek członkowskich a działalność na forum europejskim bez dotacji państwa jest niemożliwa. Wyraził również ubolewanie, że w roku bieżącym z powodu prac nad ustawą i rozporządzeniem, środki z dotacji zostały przekazane organizacjom dopiero w grudniu. Uniemożliwiło to m.in. zatrudnienie pracownika w biurze w Brukseli, a to z kolei wpłynęło np. na brak lobbingu podczas licznych wyborów do prezydiów grup roboczych Copa-Cogeca, w których desygnowaliśmy swoich przedstawicieli.

Przewodniczący FBZPR zwrócił także uwagę na problem ochrony praw właścicieli zwierząt hodowlanych. Organizacje pozarządowe permanentnie łamią prawa rolników odbierając pod byle pozorem zwierzęta hodowlane. Zdaniem Federacji przepisy ustawy o ochronie zwierząt powinny zostać zmienione tak aby ukrócić praktyki aktywistów. Popieramy w tym względzie ostatnią inicjatywę Rzecznika Praw Obywatelskich, który w styczniu ma wyjść z propozycją zmian w prawie.

Podczas spotkania poruszono także następujące tematy i problemy:

  • FBZPR konsekwentnie sprzeciwia się pomysłom wprowadzenia zakazu promocji mięsa. Naszym zdaniem pieniądze przeznaczone przez UE na promocję powinny dotyczyć wszystkich produktów. Oczekujemy od MRiRW wyrażenia na unijnym forum sprzeciwu wobec takich inicjatyw.
  • FBZPR sprzeciwia się także pomysłowi wprowadzania obowiązkowego znakowania żywności w systemie Nutri – Score, który wprowadza konsumentów w błąd, co do wartości odżywczej produktów. Sugeruje on, że żywności wytwarzana z podstawowej produkcji rolnej, w której są zawarte naturalne cukry i tłuszcze jest niezdrowa. Deprecjonowane są produkty naturalne, ekologiczne, regionalne oraz tradycyjne. Przykładem takich produktów są np. soki, oleje i oliwy, miody, sery dojrzewające i produkty rybne. Tu także potrzebny jest zdecydowany sprzeciw na forum UE.
  • Przedstawiono problem rosnącej populacji wilków, które są coraz większym zagrożeniem dla hodowców zwierząt gospodarskich, którzy dbając o ich dobrostan prowadzą wypas na pastwiskach. Niestety siatki wokół pastwisk nie są skutecznym rozwiązaniem. Problem zauważany jest także w innych krajach UE a zdaniem Copa-Cogeca populacja  wilków powinna być zmniejszona do bezpiecznego poziomu.
  • Ministrowi H. Kowalczykowi przedstawiono także wniosek dotyczący potrzeby zmiany systemu wypłat i ocen szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta. Rolnicy nie są zadowoleni z obecnych przepisów, które nie gwarantują wypłaty odszkodowań w pełnej wysokości. 
  • FBZPR zgłosiła także potrzebę wprowadzenia zmian w Krajowym Planie Strategicznym. Naszym zdaniem w eko – schemacie dotyczącym rozsiewu nawozów mineralnych i naturalnych należy zmienić terminy ich stosowania tak, aby rolnik mógł stosować nawozy, gdy ziemia jest niezamarznięta.
  • potrzebę budowy kurników w małych gospodarstwach dzięki, czemu będą one miały do wykorzystania naturalny nawóz
  • potrzebę kupowania przez rząd małych zakładów przetwórczych tak, aby nie wykupił ich kapitał zagraniczny
  • FBZPR wysoko oceniła propozycje utworzenia Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w rolnictwie. Ale jednocześnie zauważono potrzebę prawidłowego i szybkiego szacowania odszkodowań. W tym celu można wykorzystać ekspertów z ODR.
  • Zwrócono się z propozycją pomocy dla Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS na dofinansowanie hodowli loszek dla dalszej produkcji prosiąt.

Marian Sikora zaproponował podtrzymanie tradycji spotkań Rady Federacji z Ministrem przynajmniej dwa razy w roku. Zaproponował również, aby w najbliższym czasie zorganizować spotkanie z Prezydium Rady Federacji.