SPOTKANIE FBZPR Z PREMIEREM

Pod koniec kwietnia odbyło się spotkania członków Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych z Wicepremierem i ministrem rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem.

Podczas spotkania podkreślono, że wiele postulatów zgłaszanych przez organizacje wchodzące w skład Federacji zostało już zrealizowanych. Tak jest na przykład z ustawą dającą możliwość przejścia na emeryturę przez rolnika bez konieczności przekazania gospodarstwa, dopłatami do zakupu nawozów czy interwencją na rynku jabłek.

Wicepremier i minister rolnictwa H. Kowalczyk wyjaśnił, że reforma emerytur rolniczych jest obecnie procedowana przez Sejm, a kolejnym jej etapem będzie waloryzacja świadczeń emerytalnych. Minister rolnictwa wyjaśnił także zasady wypłacania pomocy w ramach dopłat do zakupu nawozów. Poinformował o prowadzonych pracach, w celu wydłużenia do końca maja terminu przyjmowania wniosków – zarówno o płatności bezpośrednie, jak i dopłaty do nawozów. Omówiono także kwestię działań interwencyjnych na rynku jabłek deserowych, które będą mogły być przekazane do przetwórstwa a sadownik otrzyma różnicę w cenie.

Uczestnicy podkreślili, że jeżeli unijni rolnicy mają zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe Europy oraz świata to muszą produkować. Dlatego pewne elementy Europejskiego Zielonego Ładu trzeba zatrzymać i zmodyfikować. Zarówno założenia Europejskiego Zielonego Ładu jak i strategii „Od pola do stołu” powstały bowiem przed pandemią Covid -19 jak i przed agresją Rosji na Ukrainę.

Jednym z tematów rozmów była także deklaracja Komisji Europejskiej, która chce zawieszenie na rok ceł importowych na cały ukraiński eksport do Unii Europejskiej, w tym eksport rolno-spożywczy. Zdaniem organizacji skupionych w FBZPR potrzeba niesienia pomocy dla Ukrainy jest bezdyskusyjna, ale trzeba także zadbać o to, aby taki eksport nie zdestabilizował unijnych rynków rolnych. Podkreślono, że takie rozwiązanie jest wyjątkowe z powodu wojny i ma tymczasowy charakter.

Członkowie FBZPR złożyli na ręce ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka szereg postulatów dotyczących między innymi potrzeby budowy infrastruktury do eksportu zbóż z Polski, stworzenia sieci handlowej i sieci zakładów przetwórczych w ramach Narodowego Holdingu Spożywczego, wsparcia działań na forum UE zmierzających do przedłużenia zezwolenia na stosowanie glifosatu oraz reformę systemu ubezpieczeń rolniczych polegającą na upoważnieniu pracowników ODR do szacowania i likwidacji szkód w imieniu firm ubezpieczeniowych.

foto: MRiRW