PRODUKCJA ŻYWNOŚCI OPARTEJ NA ZWIERZĘTACH MUSI BYĆ BARDZIEJ ZRÓWNOWAŻONA

Warszawa 01.10.2021

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych przystąpiła do projektu PATHWAYS – finansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Horizon 2020. Jego celem jest opracowanie zrównoważonych systemów żywnościowych i wsparcie w ten sposób europejskiej strategii „Od pola do stołu”.

Zgodnie z założeniami Zielonego Ładu Europa ma się stać pierwszym kontynentem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. Nie będzie to zadanie łatwe i na pewno będzie wymagało wysiłku ze strony rolników. Szacuje się, że w Unii Europejskiej za prawie 70% emisji gazów cieplarnianych pochodzących z rolnictwa odpowiada właśnie hodowla zwierząt. Wymaga to znacznego przekształcenia europejskiego systemu żywnościowego tak, aby stał się bardziej zrównoważony.

PATHWAYS, projekt działania w zakresie badań i innowacji w ramach programu Horyzont 2020, otrzymał 9 mln euro na urzeczywistnienie tego celu. Autorzy projektu chcą zmniejszyć wpływ hodowli zwierząt na środowisko jednocześnie odpowiadając na społeczne zapotrzebowanie dostarczania przez rolników bezpiecznych, pożywnych i niedrogich produktów mięsnych i mlecznych. PATHWAYS ma zidentyfikować i pogłębić zrównoważone praktyki w łańcuchach dostaw i produkcji europejskiego sektora hodowlanego.

Projekt PATHWAYS, koordynowany przez Szwedzki Uniwersytet Nauk Rolniczych (SLU), będzie działał przez pięć lat (2021-2026) z 28 partnerami z 12 krajów, w tym uniwersytetami, instytutami badawczymi, organizacjami pozarządowymi, think tankami, MŚP oraz stowarzyszeniami branżowymi i międzynarodowymi. Innowacyjne centra praktyk i laboratoria projektu obejmą sektory mleczarstwa, wieprzowiny, wołowiny, drobiu oraz hodowli owiec i kóz. PATHWAYS ma przyczynić się do zwiększenia globalnej konkurencyjności Europy w działaniach na rzecz klimatu poprzez wprowadzenie zasad zrównoważenia produkcji.