Prezydium Copa-Cogeca

W dniach 13-14 czerwca br. odbyło się posiedzenie Prezydium Copa. Podczas posiedzenia poinformowano m.in.:. o przedłużeniu o rok kadencji aktualnej Prezydencji, której Wiceprzewodniczącym jest Marian Sikora – przewodniczący Rady Federacji. Podczas dwudniowego spotkania omawiano m.in. kwestie dotyczące procesu legislacyjnego przyszłej WPR, handlu i sytuacji rynkowej. Miała miejsce także wymiana poglądów z posłem do Parlamentu Europejskiego Paolem De Castro na temat nowej kadencji Parlamentu Europejskiego oraz działalności PE w zakresie ważnych kwestii dla europejskich rolników i spółdzielni rolniczych (m. in. negocjacje dotyczące przyszłej WPR, negocjacje handlowe i brexit). Poseł de Castro poinformował, że Parlament Europejski właśnie powołuje komisje. Zwrócił też uwagę na to, że zwiększono liczbę miejsc w COM AGRI, co pokazuje, że komisja ta ma strategiczne znaczenie. Wymienił ważne kwestie, którymi COM AGRI będzie zajmować się w najbliższych miesiącach, tj. umowa z krajami Mercosuru, WPR, WRF i brexit. Odbyło się również spotkanie z komisarzem Hoganem na temat aktualnych negocjacji w sprawie przyszłej WPR oraz innych kwestii ważnych dla europejskiej branży rolniczej, takich jak aktualne negocjacje handlowe i brexit. Komisarz ds. rolnictwa zaznaczył, że dla dyskusji na temat WPR uwagi Copa i Cogeca są zawsze cenne. Omówił następujące strategiczne kwestie: przyszłą WPR, WRF, brexit oraz umowę z krajami Mercosuru.