POSIEDZENIE GRUPY ROBOCZEJ „MLEKO I PRODUKTY MLECZNE”

Warszawa 23.02.2024 r.

Podczas ostatniego posiedzenia grupy roboczej „Mleko i produkty mleczne” Copa-Cogeca jednym z głównych tematów obrad była sytuacja rynkowa. W dyskusji wzięła udział Dorota Grabarczyk ekspertka Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Sytuacja rynkowa w Unii Europejskiej?

Z przekazanych podczas spotkania informacji wynika, że skup mleka w Unii Europejskiej, w okresie od stycznia do listopada 2023 roku był o 0,1% wyższy niż w analogicznym okresie 2022 roku. Średnia cena mleka z jedenastu miesięcy ukształtowała się na poziomie 47 EUR/100 kg i była niższa niż w roku 2022 (49,4 EUR), jednak zdecydowanie wyższa niż w latach poprzednich. Z kolei globalna produkcja mleka w okresie styczeń – listopad 2023 roku była o 0,2% wyższa niż w 2022 roku. Zwiększona podaż mleka przyczyniła się do wzrostu produkcji większości produktów mleczarskich.

Z kolei średnia cena mleka w Unii Europejskiej w listopadzie ukształtowała się na poziomie 45,45 EUR/100 kg i była o 2,4% wyższa niż w październiku 2023 roku, ale o 21,3% niższa niż w listopadzie 2022 roku. Komisja Europejska szacuje, że trend wzrostowy utrzyma się również w grudniu, a cena wyniesie 46,14 EUR.

Jak wygląda sytuacja w Polsce ?

W Polsce średnia cena mleka w 2023 roku ukształtowała się na poziomie 47,49 EUR i była o 9,6% niższa niż w 2022 roku. Skup mleka wzrósł o 1,6% w porównaniu do roku 2022. Liczba producentów mleka z roku na rok spada, obecnie szacuje się, że w Polsce jest około 80-85 tys. dostawców hurtowych, a jeszcze półtora roku temu było 90-95 tys. Ceny produktów mlecznych są zdecydowanie niższe niż w 2022 roku. W okresie styczeń – listopad 2023 roku odnotowano spadek wartości eksportu produktów mlecznych o 9,6%.

Producenci mleka borykają się z wysokimi kosztami produkcji. Pomimo, że ceny mleka rosną od września, to jednak w wielu przypadkach nie pokrywają one kosztów. Kolejnym problemem jest wymiana pokoleniowa oraz brak pracowników. Sytuacja jest trudna, a perspektywy na najbliższe miesiące nie są pozytywne. Przewiduje się, że w 2024 roku ceny mleka wrócą do trendu spadkowego, duży wpływ na to będzie miała sytuacja finansowa mleczarni, spowodowana wysokimi kosztami oraz mniejszy popyt ze strony Chin – powiedziała Dorota Grabarczyk z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

.