POLITYKA PROMOCJI POWINNA WSPIERAĆ ROLNICTWO

Warszawa 21.07.2021 r.

Celem polityki promocji jest zapewnienie konkurencyjności unijnego rolnictwa. Dlatego niedopuszczalne jest dyskryminowanie i wykluczenie z niej produktów takich jak mięso czy wino. Fundusze na te cel powinny za to wspierać zrównoważoną transformację szczególnie w produkcji zwierzęcej. 

Komisja Europejska pracuje obecnie nad przeglądem polityki promocji. Rozważane są  trzy opcje zmian:

  • utrzymanie obecnej formuły, czyli wypracowywanie co roku planu prac podczas, którego Komisja Europejska we współpracy z krajami członkowskimi będzie określała priorytety działań promocyjnych,
  • rozdzielenie działań promocyjnych wewnątrz Unii Europejskiej oraz poza nią, a co za tym idzie rozdzielenie budżetu oraz stosowanie innych kryteriów podziału pieniędzy,
  • wykluczenia niektórych produktów rolnych takich jak mięso i wina z promocji, a potem kolejnych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Do końca listopada tego roku Komisja Europejska powinna opracować analizę wpływu (impact assessment) dla tych trzech opcji. Z kolei w pierwszym kwartale
2022 r. KE przedstawi konkretne propozycje legislacyjne i wtedy ruszą właściwe negocjacje w ramach trilogów.  – Unijna polityka promocji powinna wspierać zrównoważoną transformację szczególnie w produkcji zwierzęcej. Dlatego Copa-Cogeca całkowicie popiera pierwszą opcję. Uważamy że pomysły, aby eliminować mięso czy inne produkty rolne z polityki promocji są nieuzasadnione. Jej celem jest bowiem poprawa konkurencyjności europejskiego rolnictwa – mówi Jerzy Wierzbicki ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych i przewodniczący grupy roboczej „Promocja” Copa-Cogeca.  

POPARCIE EUROPOSŁÓW

W zeszłym tygodniu Komisja Europejska zorganizowała konferencję na temat przyszłości polityki promocji. – Z dużym uznaniem przyjęliśmy wypowiedzi europosłów Herberta Dorfmanna i Paolo De Castro, którzy podkreślili jak ważne jest niedyskryminowanie produktów rolnych w zmienianej właśnie polityce promocji, położenie nacisku na wspieranie zrównoważonego rozwoju produkcji rolnej oraz zwrócili uwagę na dotychczasowe sukcesy polityki promocji – powiedział Jerzy Wierzbicki prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.

WKŁAD POLITYKI PROMOCJI W WALKĘ Z RAKIEM

W trakcie trwającej dyskusji podnosi się argumenty, że polityka promocji powinna wspierać unijną strategię walki z rakiem. Ale zdaniem organizacji skupionych w Copa-Cogeca to już się dzieje. – Polityka walki z rakiem jest bardzo ważna i powinny iść na ten cel duże unijne środki, ale nie z funduszy polityki promocji. Poza tym w strategii walki z rakiem zapisano, że oczekuje się ze strony polityki promocji wkładu w walkę z rakiem. Naszym zdaniem takie wkład już jest. Proszę pamiętać, że Komisja Europejska w poprzednim rocznym planie prac wydzieliła specjalne fundusze na promocję spożycia owoców i warzyw. W tym roku również przewiduje się takie wsparcie – podsumował  Jerzy Wierzbicki. 

Zadanie (informacja prasowa) sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.