Pierwsze posiedzenie podgrupy Jabłka i Gruszki Europejskiego Obserwatorium Rynku Owoców i Warzyw

17 grudnia w siedzibie Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Komisji Europejskiej odbyło się pierwsze posiedzenie podgrupy Jabłka i Gruszki Europejskiego Obserwatorium Rynku Owoców i Warzyw. W pracach podgrupy uczestniczył delegowany przed Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych, Witold Boguta prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw – reprezentujący Copa-Cogeca. Z Polski brali w niej także udział: Dominik Woźniak reprezentujący WAPA – (World Apple and Pear Association) oraz Michał Lachowicz reprezentujący FruitVegetablesEUROPE (EUCOFEL).

Podczas spotkania przedstawiono prezentacje dotyczącą cen 12 odmian jabłek (Polska, Francja, Włochy, Niemcy) i 7 odmian gruszek w poszczególnych państwach. Wzbudziła ona dłuższą dyskusję dotyczącą porównywalności cen notowanych co tydzień na tzw. rynkach reprezentatywnych w poszczególnych państwach i przekazywanych do Komisji Europejskiej. Sprawa ta ma wrócić pod obrady na kolejnych posiedzeniach.

Przedstawiono również średnio- i długoterminową prognozę dotyczącą jabłek, przygotowaną przez Komisję Europejską. Wynika z niej, że eksport świeżych owoców powinien do 2030 roku wzrastać średnio 0,7% rocznie, przy produkcji na stabilnym poziomie. – W dyskusji podkreślono jednak, że przy tego rodzaju prognozach należy brać pod uwagę dynamiczny rozwój produkcji jabłek w państwach na wschód od granic UE, a także zastanowić się, czy ta produkcja nie znajdzie się na wewnętrznym rynku, wypierając miejscowych producentów – powiedział po posiedzeniu Witold Boguta Prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw.

Jedna z prezentacji, przedstawiona przez przedstawiciela WAPA, dotyczyła kolejnej korekty zbiorów jabłek i gruszek w 2019 roku. Na prośbę Komisji Europejskiej została również przygotowana i przedstawiona prezentacja nt. sytuacji na rynku jabłek w Polsce.

EUROPEJSKIE OBSERWATORIUM RYNKU OWOCÓW I WARZYW

Europejskie Obserwatorium Rynku Owoców i Warzyw w swoich pracach ma skupić się na owocach ziarnkowych (jabłka i gruszki), owocach cytrusowych, owocach pestkowych (brzoskwinie i nektaryny) oraz pomidorach. Dla każdej z wymienionych grup gatunków powołano oddzielną podgrupę ekspertów. W Brukseli odbyło się pierwsze posiedzenie podgrupy Jabłka i Gruszki. Podgrupę zajmującą się jabłkami i gruszkami stanowi 19 przedstawicieli z 11 organizacji europejskich i krajowych, reprezentujących cały łańcuch, tj. producentów, przetwórców i dystrybutorów.

Celem działania Obserwatorium jest zbudowanie platformy dyskusyjnej, ocena zmian na rynku oraz podkreślenie i ocena obecnej sytuacji rynkowej pod kątem potrzeb podmiotów gospodarczych i służb Komisji Europejskiej. Przy wartości 24,1% całkowitej wartości produkcji rolnej w UE, sektor owoców i warzyw ma zasadnicze znaczenie dla rolnictwa europejskiego. Sektor ten ma też kluczowe znaczenie dla zaopatrzenia rynków żywności w UE, przyczynia się do konkurencyjności europejskiego przemysłu spożywczego i odgrywa kluczową rolę w konkurencyjności produktów rolnych UE na poziomie globalnym.

Podobnie, jak obserwatoria działające na innych rynkach, Obserwatorium Rynku Owoców i Warzyw zostało pomyślane jako instrument zapewniający szczegółową analizę, sytuacji rynkowej w krótkim okresie, przeprowadzoną przez same zainteresowane podmioty. Obserwatorium będzie gromadzić i oceniać dane rynkowe, przygotowywać raporty i zapewniać informacje rynkowe dostępne dla wszystkich za pośrednictwem specjalnej strony internetowej, poniżej link do niej.

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/markets/overviews/market-observatories/fruit-and-vegetables_pl#pipfruit