Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w MRiRW

21 maja w siedzibie MRiRW odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej „Niepodległa RP w hołdzie polskim rolnikom” upamiętniającej walkę polskich rolników z władzą komunistyczną w latach 1944-1988.

Uroczystość była ważnym wydarzeniem obchodów tegorocznego Święta Ludowego. Wzięli w niej udział m.in. biskup Archidiecezji Warszawskiej Rafał Markowski, przedstawiciele Sejmu oraz związków rolniczych. Fedrację reprezentował Marian Sikora – Przewodniczący Rady Federacji, Bogdan Biadała – Członek Prezydium oraz Witold Piotrowski – Dyrektor Wielkopolskiego Związku Ogrodniczego.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel podczas krótkiej konferencji zapoznał zaproszonych gości z głównymi kierunkami polityki rolnej rządu RP.

Minister Jurgiel uhonorował też nagrodą „Kłosa Niepodległej RP” rolników, którzy zasłużyli się w walce o niepodległość. Uroczystości towarzyszyła wystawa „Represje wobec wsi i ruchu ludowego” a oprawę artystyczną zapewnili uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudce.