ODPOWIEDŹ MRiRW NA POSTULATY FBZPR

Warszawa 11.07.2022

MRiRW przesłało odpowiedź na postulaty i pytania zgłoszone podczas spotkania 28.04.2022 r.