KOMUNIKAT PRASOWY

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych z aprobatą oraz uznaniem przyjmuje deklarację Janusza Wojciechowskiego komisarza Unii Europejskiej ds. rolnictwa w sprawie braku mocy prawnej zaleceń dotyczących ekologicznych celów nowej Wspólnej Polityki Rolnej. Zdaniem polskich organizacji rolniczych to krok w dobrym kierunku, który pozwoli europejskim farmerom lepiej przygotować się do wyzwań związanych z polityką klimatyczną.

Plany Komisji Europejskiej od początku budziły poważne obawy wśród rolników. Strategia „Od pola do stołu” zakłada bowiem m.in. 10% odłogowanie gruntów rolnych, przeznaczenie 25% gruntów pod uprawy ekologiczne oraz znaczące ograniczenie stosowania nawozów i środków ochrony roślin. Organizacje skupione w Copa-Cogeca wielokrotnie alarmowały, że Komisja Europejska nie przygotowała analizy skutków wprowadzenia tych zmian.

Podczas jednej z ostatnich konferencji prasowych Janusz Wojciechowski komisarza Unii Europejskiej ds. rolnictwa, odpowiadając na pytania redakcji Politico Europe, wyjaśnił, że państwa Unii Europejskiej nie będą miały prawnego obowiązku dostosowania następnej WPR do ambicji Nowego Zielonego Ładu. – To bardzo ważna dla wszystkich europejskich farmerów deklaracja. Pokazuje bowiem, że Komisja Europejska nie zamierza poświęcić rolników w imię walki ze zmianami klimatycznymi. Mamy nadzieję, że znajdzie to wyraz w  ostatecznych propozycjach unijnych aktów prawnych –  powiedział Marian Sikora przewodniczący Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych.   

Organizacje skupione w Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych wyrażają wolę dalszych negocjacji nad ostatecznym kształtem nowej Wspólnej Polityki Rolnej. Rozumiejąc potrzebę dostosowania się rolnictwa do nowych wyzwań klimatycznych twardo stoimy na stanowisku, że zmiany takie nie mogą podcinać podstaw opłacalności produkcji rolnej oraz musza uwzględniać rekompensaty dla rolników, którzy ponoszą koszty nowych wyzwań.

 

Zadanie (informacja prasowa) sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.