KŁOPOTY PRODUCENTÓW ZBÓŻ

Odłożenie w czasie i wprowadzenie zasadniczych zmiany w unijnej strategii „Od pola do stołu” oraz natychmiastowe poluzowanie restrykcji dotyczących stosowania środków ochrony roślin i nawozów. To najważniejsze wnioski ze spotkania unijnych ekspertów do spraw fitosanitarnych, które odbyło się w cieniu pandemii koronawirusa.

Ze względu na panującą pandemię koronawirusa spotkanie grupy roboczej Copa -Cogeca ds. kwestii fitosanitarnych odbyło się w formie wideokonferencji. Praktycznie cała dyskusja skoncentrowała się na problemach w poszczególnych krajach członkowskich spowodowanych pandemią. Wszystkie kraje członkowskie zostały nią w większym lub mniejszym stopniu dotknięte i wszystkie napotykają na podobne problemy. W wielu sektorach rolnictwa nastąpiło przerwanie łańcuchów dostaw. Załamanie sektora HORECA doprowadziło do poważnych problemów ze zbytem produktów, a co za tym idzie, spadkiem cen i problemami z magazynowaniem żywności. Właściciele gospodarstw rolnych skarżą się także na brak dostępnej siły roboczej z powodu ograniczeń w przemieszczaniu czy też obaw przed podjęciem pracy z powodu pandemii. W efekcie brakuje ekip do np. odkażania, fumigacji czy też deratyzacji.

W początkowym okresie pandemii problemem było również przedłużenie ważności licencji i świadectw fitosanitarnych. W większości krajów zdecydowano się na przedłużeniu wygasłych zezwoleń oraz wprowadzono ułatwienia w uzyskiwaniu nowych. Ale na przykład w Belgii temat jest ciągle nierozwiązany a rolnicy czekają na decyzję odpowiednich władz. W Holandii nie wydaje się nowych pozwoleń i licencji, ale również nie stosuje się żadnych kar za brak ich ważności. Konieczne jest także wywarcie nacisku na Komisję Europejską i władze państwowe na odłożenie w czasie zakazu stosowania niektórych nawozów sztucznych. Członkowie grupy roboczej Copa ds. kwestii fitosanitarnych zaapelowali o tymczasowe zniesienie restrykcji dotyczących stosowania środków ochrony roślin w uprawach wiążących azot na obszarach proekologicznych ze skutkiem natychmiastowym. Kraje członkowskie nie zgłosiły problemu braków w środkach ochrony roślin.

Zdaniem organizacji rolniczych biorących udział w spotkaniu w związku z sytuacją epidemiologiczną wydaje się nie tylko zasadne przełożenia wprowadzenia strategii „Od pola do stołu”, ale również weryfikacje jej założeń. Ich zdaniem ograniczenie stosowania pestycydów o 50% jest nie do przyjęcia. – W obecnej chwili kładzenie nacisku na zmniejszeniu ilości pestycydów czy też zwiększenia areału upraw ekologicznych mija się z celem. Najważniejsze zadaniem jest utrzymanie poziomu produkcji i zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego obywatelom – skomentował Marian Sikora przewodniczący Federacji Branżowych Związków producentów Rolnych oraz wiceprezydent Copa.

Na powyższe problemy  dodatkowo nałożyła się susza występująca praktycznie w całej Europie. Przedstawiciel Finlandii poinformował, że w jego kraju od 8 tygodni nie spadł deszcz.

 

Zadanie (informacja prasowa) sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.