II KONGRES PRODUKCJI PODSTAWOWEJ

Warszawa 09.11.2022

Podczas II Kongresu Produkcji Podstawowej rolnicy wymieniali się swoimi doświadczeniami z zakresu poprawienia efektywności produkcji oraz uczynienia jej bardziej zrównoważoną zgodnie z zasadami Europejskiego Zielonego Ładu.

Jedną z możliwości zastosowania nowoczesnych technologii w gospodarstwie jest udział rolników w Działaniu M 16 „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. O zaletach tworzenia w ramach tego działania grup operacyjnych rolników EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa mówił Łukasz Czech z firmy AgroWe. Działanie „Współpraca” polega na wytworzeniu przez firmę z pomocą uczelni i grupy rolników innowacji, która rozwiązuje problemu rolników lub optymalizuje produkcję przy pomocy narzędzi informatycznych i nowych technologii przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu na środowisko i klimat. ARiMR w ramach działania udziela do 2,5 mln refundacji na projekt przy możliwości otrzymania 70-100% refundacji kosztów.

Z takie szansy skorzystał Marcin Gryn rolnik z powiatu Zamojskiego oraz wiceprezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych który jest producentem pszenicy, kukurydzy, rzepaku oraz ziemniaków jadalnych. W swoim gospodarstwie zrezygnował z uprawy płużnej i z sukcesem stosuje technologię bezorkową w połączeniu z nawożeniem wgłębnym. Pod tym względem jest samowystarczalny gdyż stosuje maszyny własnej konstrukcji dostosowanych do potrzeb gospodarstwa. – Ze względu na wysokie ceny nawozów i koszty produkcji musimy nawozić z głową w odpowiedniej ilości, w odpowiednim miejscu oraz przy użyciu odpowiednich składników. Dlatego całość nawożenia aplikujemy wgłębnie do gleby – przekonywał Marcin Gryn. Dzięki wprowadzeniu uprawy bezorkowej w swoim gospodarstwie możlie były oszczędności na nakładach w nawożenie, paliwie oraz czasu przy wysokim i stabilnym poziomie plonowania i zdrowotności roślin.

O znaczeniu technologii w prowadzeniu produkcji rolnej mówiła także Agnieszka Tołłączko – Wróbel, która kilka lat temu przejęła rodzinne gospodarstwo i postawiła na wymianę parku maszynowego, zmianę technologii uprawy i struktury zasiewów, techniki GPS oraz nawadniania. – Marzymy o nowoczesnych technologiach dlatego, że lubimy wprowadzać rozwiązania, które ułatwiają prace i dają oszczędności – mówiła Agnieszka Tołłączko – Wróbel.

Przykładem stosowania nowoczesnych metod produkcji oraz zarządzania jest gospodarstwo Pazikoland z województwa mazowieckiego, o którym mówił Kamil Pazik. Niewielkie rodzinne gospodarstwo ekologiczne o powierzchni poniżej 15 ha jest certyfikowane w zakresie rolnictwa ekologicznego od 5 lat zarówno w zakresie produkcji podstawowej jak i przetwórstwa. Prowadzi produkcję zbóż na cele paszowe oraz konsumpcyjne. W zakresie agrotechniki także postawiło na uprawę bezorkową oraz odpowiednie planowanie zabiegów. Produkowane zboża są następnie przetwarzane a towary np. mąka z certyfikatem ekologicznym sprzedawana w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego do klientów indywidulnych, sklepów oraz restauracji. Dzięki sprzedaży bezpośredniej i skróceniu łańcucha dostaw gospodarstwo ma większe pole manewru w sprzedaży i buduje swoją markę.

Zadanie sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.