GRUPA ROBOCZA „ZIEMNIAKI I SKROBIA”

Warszawa 21.09.2021 r.

Na początku września 2021 roku odbyło się zdalne posiedzenie grupy roboczej „Ziemniaki i Skrobia” Copa- Cogeca, w której Polskę reprezentował Zbigniew Górski ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

PROGNOZA PRODUKCJI I SYTUACJA RYNKOWA

Na spotkaniu delegacje poszczególnych krajów omówiły prognozy oraz aktualną sytuację na rynku ziemniaków. Niekorzystny przebieg pogody w całej UE sprawił, że ziemniaki są nie najlepszej jakości i będą problemy z przechowywaniem. Na tym etapie kampanii mają mniejszą zawartość skrobi, ale trudno jest prognozować jaki będzie finał. Powierzchnia upraw jest jak na razie bez większych wahań. Z kolei przewidywany plon zależy od warunków atmosferycznych panujących w poszczególnych regionach UE. Ceny w większości krajów na poszczególne kierunki zbytu zadowalają producentów. – W Polsce natomiast notujemy duży spadek ceny na ziemniaki skrobiowe, co przy niższych zbiorach, ze względu na zbyt mokre pola, może się przełożyć na mniejszą powierzchnię uprawy w przyszłym roku. Ważnym elementem jest wsparcie w formie dopłat do produkcji ziemniaków skrobiowych, co w znacznym stopniu stabilizuje ten rynek. COPA wnioskuje do Komisji, by w programach operacyjnych dla organizacji producenckich, uwzględnić również takie wsparcie – powiedział Zbigniew Górski wiceprzewodniczący grupy roboczej „Ziemniaki i Skrobia” Copa- Cogeca.

Podczas spotkania przedstawiono także sytuację w obrocie sadzeniakami ziemniaka między Unią Europejską a Wielką Brytanią. Od 1 lipca obowiązuje bowiem zakaz wwozu i wywozu do Zjednoczonego Królestwa, co jest nie na rękę niektórym krajom.

KWESTIE FITOSANITARNE

Podczas spotkania eksperci grupy roboczej „Ziemniaki i skrobia” zauważyli, że wycofanie chloroprofamu oraz jego pozostałości stanowi duży problem w przechowalnictwie ziemniaków. Stąd prośba do Komisji Europejskiej o akceptację programu monitorującego, co mogłoby złagodzić skutki wycofania tej substancji aktywnej.

Z kolei CESPU (Committee Of The European Starch Potato Processors)  zaproponował, aby nie tylko skarmianie i utylizacja, ale również przetwórstwo, mogło być środkiem zapobiegawczym w zwalczaniu i rozprzestrzenianiu się bakteriozy pierścieniowej, raka oraz mątwika ziemniaczanego.

Zadanie (informacja prasowa) sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.