GRUPA ROBOCZA „TYTOŃ”

Warszawa 10.05.2022

Odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Tytoń” Copa-Cogeca, podczas której Polskę reprezentowali eksperci Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych Ryszard Piątek z Krajowego Związku Plantatorów Tytoniu oraz Przemysław Noworyta z Polskiego Związku Plantatorów Tytoniu.

WYBORY PREZYDIUM GRUPY ROBOCZEJ

Na początku posiedzenia odbyły się wybory Prezydium grupy. Przewodniczącym został Hiszpan Teofilo Moreno, a jego zastępcami Eleni Skentrou z Grecji oraz Ryszard Piątek z Polski. – Bardzo cieszę się za okazane powtórnie zaufanie. Zwłaszcza, że przed nami sporo wyzwań związanych z rosnącymi kosztami produkcji oraz Europejskim Zielonym Ładem – powiedział R. Piątek z KZPT.

ROSNĄ KOSZTY W CAŁEJ EUROPIE

W kolejnym punkcie obrad przedstawiono sytuację rynkową w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Wszyscy uczestnicy spotkania sygnalizowali podobne problemy wpływające na opłacalność produkcji tytoniu. Znaczny wzrost kosztów produkcji (nawozy, gaz, energia opał) powoduje minimalizację dochodowości uprawy tytoniu w UE, co wpływa na zmniejszający się z roku na rok wolumen uprawowy. Jednocześnie następuje redukcja ilości plantatorów tytoniu, szczególnie w regionach, w których istnieją alternatywne możliwości produkcji rolnej. – Niebagatelnym problemem w uprawie tytoniu jest duży koszt sezonowej siły roboczej oraz brak chętnych do pracy przy zbiorach tytoniu – podkreślił Przemysław Noworyta ekspert FBZPR.

Całkowita produkcja tytoniu w UE w 2020 wyniosła 127 020 ton. Największymi jego producentami są Włochy 37 tys. t., Hiszpania 24 tys. t. oraz Polska 20 tys. t. Jednocześnie ceny nieznacznie wzrosły w 2020 r oraz w sezonie 2021. Unia Europejska posiada niespełna 3% udziału w światowej produkcji tytoniu. Import tytoniu w 2021 r. wyniósł 513 tys. ton., jednocześnie UE wyeksportowała 167 tys. t. surowca tytoniowego.

INDYJSKI PROBLEM

Kolejną kwestią poruszoną w czasie posiedzenia grupy roboczej „Tytoń” Copa-Cogeca była umowa handlowa UE- Indie. Rozmowy o wolnym handlu wystartowały w 2007 r. i po 12 turach zostały wstrzymane w 2013 r. W 2018 roku UE ogłosiła nową strategię wobec Indii, a 8 maja 2021 wznowiono negocjacje. Zawarcie w przyszłości umowy o wolnym handlu z Indiami daje szansę na ekspansję na rynek Indii. Jednak są tzw. sektory wrażliwe w UE, którym ta umowa może poważnie zaszkodzić. Takim sektorem jest unijna uprawa tytoniu. Indie są obecnie 3 największym eksporterem tytoniu zielonego do UE ( 49,3 tys. ton w 2021 r.). Produkcja tytoniu w Indiach to 340 tys. ton, z czego 185 tys. t. stanowi eksport. Tytoń jest tam o wiele tańszy np. tytoń FCV 2 $/kg, przy analogicznej cenie w UE za tytoń FCV 3 euro/kg. Całkowite otwarcie rynku unijnego na surowiec z Indii może zdestabilizować uprawę tytoniu w UE, a w konsekwencji doprowadzić do jej likwidacji. Copa Cogeca wskazuje na zagrożenia wynikające z przyjęcia umowy o wolnym handlu, w kontekście wielu sektorów rolnych, w tym tytoniowym.