GRUPA ROBOCZA „KONIE”

Warszawa 28.04.2021

Spotkanie grupy roboczej „Konie” przy Copa-Cogeca odbyło się 19 kwietnia 2021 r., za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przedstawiciel Copa-Cogeca, przedstawił podstawowe założenia obowiązującej dyrektywy VAT (Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej) w odniesieniu do sektora hodowli i chowu koniowatych oraz branży jeździeckiej. Proponowane rozwiązania są zbyt ostre, zasady zawiłe, nie przystające do rzeczywistych warunków ekonomicznych w krajach członkowskich. Przedstawiciele krajów członkowskich powinni doprowadzić do złagodzenia zasad. Do proponowanej listy produktów i usług o obniżonej stawce VAT (załącznik III Dyrektywy – Wykaz dostaw towarów i świadczenia usług, do których można zastosować stawki obniżone (…)) powinny być dołączone usługi związane z końmi, tj. m. in. lekcje nauki jazdy konnej. Branża jeździecka i sektor koniowatych powinien być objęty wsparciem ze względu na swoje unikalne walory i korzystny wpływ zarówno na środowisko naturalne, jak i promocję zdrowia ludzi. Takie decyzje powinny być podejmowane na poziomie krajów członkowskich. Zwłaszcza, że część krajów członkowskich tj. Francja, Holandia, Belgia, Niemcy, Austria korzystają na zasadach obecnej dyrektywy VAT.

Podsumowując spotkanie przedstawiciel Copa-Cogeca, powiedział, że należy na poziomie krajów członkowskich, a następnie UE, dążyć do ujednolicenia i obniżenia stawek VAT na towary i usługi związane z sektorem koniowatych i branżą jeździecką, przywołując stanowisko European Horse Network, dotyczące traktowania koni jako zwierząt gospodarskich o dużej wartości środowiskowej i społecznej oraz przyjęcia spójnego systemu podatkowego i społecznego w celu promowania rozwoju przemysłu konnego w Europie, tak aby wykluczyć ryzyko dyskryminacji.

Informacja prasowa na podstawie sprawozdanie sporządzonego przez dr inż. Ewę Meterę-Zarzycką z Polskiego Związku Hodowców Koni.